minj
Lokality


Středočeský kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie minerálů podle lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii minerálu nebo na název lokality.

boretice
   Výchoz serpentitnizovaných peridotitů s hojným výskytem zrn pyropu.

Možnosti sběru: Dobré


markovice
   Činný lom těžící amfibolity s výskytem prehnitu, kalcitu a zeolitů. Také paleontologická lokalita druhohorních zkamenělin.

Možnosti sběru: Dobré


vinarickahora
   Nečinný lom těžíci čedič s výskytem kalcitu a zeolitů.

Možnosti sběru: Dobré


vlastejovice
   Klasická lokalita minerálů skarnů, pegmatitů a mramorů. Nálezy velkého množství minerálních druhů.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)
Jakub Mysliveček ©