minj
Lokality


Karlovarský kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie minerálů podle lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii minerálu nebo na název lokality.
hubr
   Opuštěný hlubinný a později povrchový důl na Sn. Jedna z nejbohatších mineralogických lkalit Čech.

Možnosti sběru: Dobré


valec
   Klasická lokalita s nejlepšími evropskými ukázkami hyalitu nacházející se na okraji Doupovských hor v terciérních vulkanických horninách.

Možnosti sběru: Horší (překopanost, problémy s lesníky)
Jakub Mysliveček ©