minj
Lokality


Jihočeský kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie minerálů podle lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii minerálu nebo na název lokality. V této galerii se aktuálně nachází 14 lokalit.
blizna
   Ložisko grafitu těžené od roku 1966 do devadesátých let minulého století.

Možnosti sběru: Postačující (grafit na malých zbytcích hald)


bohouskovice
   Z větší části polní lokalita minerálů serpentinitů, především opálů.

Možnosti sběru: Dobré (po orbě a dešti)


cerna
   Činný lom na Vápenném vrchu, kde se teží amfibolity a mramory. Jedna z produktivnější mineralogických lokalit Jižních Čech.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)


cervenymlyn
   Polní lokalita minerálů serpentinitů, především opálů a dále lokalita goethitů.

Možnosti sběru: Dobré (po orbě a dešti)trebonin
   Polní lokalita reliktů a úlomků pegmatitů, často obsahující skoryl, vzácně beryl a další minerály.

Možnosti sběru: Horší (po orbě a dešti, sporadické nálezy)


trebonin
   Jedna z mnoha polních lokalit vltavínů v Korosecko-vrábečské oblasti. Chudší naleziště, ale hezké vltavíny.

Možnosti sběru: Dobré (po orbě a dešti)


horice
   Těleso erlánu otevřené malým historickým dnes dosti zašlým lůmkem. Nálezy wollastonitu, grosuláru, vesuvianu a diopsidu.

Možnosti sběru: Dobré


chlum
   Vltavínová lokalita tvořená polem, pískovnou a kopaništěm Malý Chlum.

Možnosti sběru: Horší (po orbě a dešti, nutné povolení)


koroseckydvur
   Pole s výskytem vrábečsko-koroseckých vrstev s nálezy vltavínů.

Možnosti sběru: Dobré (po orbě a dešti)


koroseky
   Pole s výskytem vrabábečsko-koroseckých vrstev s nálezy vltavínů.

Možnosti sběru: Dobré (po orbě a dešti)


moravice
   Lokalita minerálů Al2SiO5 kaplické jednotky. Nálezy kyanitu, sillimanitu, andalusitu, ilmenitu, rutilu a dalších minerálů.

Možnosti sběru: Horší (poměrně vysbíraná lokalita)


novaves

   Významná mineralogická lokalita s Li-pegmatitem a nálezy minerálů turmalínové skupiny (rubelit, elbait, indigonit, verelit) a dalšími minerály.

Možnosti sběru: Problematické (zavezená lokalita)


plechy
   Žulový plutonický masiv vrchu Plechého posyktuje na mnoha místech zajímavé ukázky krystalovaných plagioklasů. Jedná se však o území NP Šumava, takže sběr je možný jen z přírodně rozrušených balvanů okolo cest.

Možnosti sběru: Dobré (území NP Šumava, ochrana přírody)


vyssibrod
   Štěrk z Vltavy bohatý na místní minerály jako andalusit, kyanit, rutil, safír, zlato a další.

Možnosti sběru: Dobré (záleží na úrovni vodní hladiny)
Jakub Mysliveček ©