minj
Lokality


Studenec

studenec
Pohled na lom z 1. etáže (stav 15.7. 2012).
   Obec Studenec se nachází na cestě z Horky u Staré Paky na Jilemnici. Místní melafýrový lom z ovce téměř není vidět. Hlavní příjezdová cesta do lomu vede přes místní JZD. 


   Hlavní těženou horninou je melafýr - hornina tmavě šedé až tmavě zelené barvy bříbuzná čediči. Jako většina vyvřelin obsahuje dutiny s různými vykrystalizovanými minerály. V severozápadní a západní části lomu jsou zřetelné červené tufity, které nejsou sběratelsky zajímavé.
   Kalcit lze nalézt téměř v celém lomu jako výplně dutin. Tvoří mnoho krystalových tvarů dosahující velikosti až 15 cm (masy kalcitu porostlé krystaly). Křišťál a ametyst tvoří také výplně dutin v celém lomu, ale není tak častý jako v Doubravici.
   Záhněda je dnes v tomto lomu vzácněji se vyskytující odrůda křemene. Jaspis tvoří některé části křemených žil a má světle červenou barvu odlišnou od jaspisů např. z Doubravice, kde mají tmavě červenou barvu. Hlavním místem jeho výskytu je nově vzniklá 1. etáž, kde tvoří strmé žíly s křemenem. Chalcedony (a acháty) jsou zde poměrně vzácnou výplní dutin. Nejvíce pecek je na 3. etáži. Kašolong pokrývá některé chalcedony - vzácný. Na 2. a 3. etáži se také často objevují bílorůžové hřebínkovité krystaly barytu. Baryty dosahují velikosti až 15 mm.
studenec
Pohled na lom (stav 15.7. 2012)


   V netežené severní části lomu se v nízké lomové stěně nacházejí vzácně typické koule olivínů v hornině. Dnes je již původní místo nálezů zasypané drtí, ale výchoz je stále přístupný.
   Lom je také velmi znáou lokalitou Cu mineralizace. V dutinách alterovaného melafýru béžové barvy se objevují drátky a plíšky ryzí mědi do 20 mm. Dobrovodnými sekundáry mědi jsou modrozelený chryzokol, zelený malachit, modrý azurit a kovově šedý kuprit, který vzácně vytváří až 1 mm oktaedrické krystalky. Jehlicovitá odrůda kupritu chalkotrichit se vyskytuje až v 5 mm dlouhých jasně červených jehličkách. V dnešní době jsou tyto minerály již vzácné, jelikož hlavní poloha alterovaného melafýru je již odtěžena. Dále se zde vyskytují dva vzácné minerály wanadu, které se taktéž nachází jen vzácně. Jedná se o vésigniéit tvořící zelenavě žluté povlaky na puklinách melafýru a zelenavé povlaky volborthitu vyskytující se vzácněji než vésigniéit.Možnosti sběru:
   Tato lokalita je v dnešní době jednou z mála, které ještě stále poskytují dostatek kvalitních mineralogických vzorků a do budoucna s ní lze stále počítat. Bohužel Cu mineralizace je dnes již velmi vzácná. Se vstupem do lomu může být problém, jelikož majitel lomu ani místní dělníci nemají sběratele v oblibě. Ideální je proto využít k návštěvě nedělní odpoledne, jít po cestě od kostela na vrch kopce a poté doleva k lomu.


kalcit
Nádherná dutina vyplněná kalcitem zbarveným oxidy železa (Studenec).
Velikost vzorku 77 mm.
analcim
Analcim (Studenec). Velikost krystalů max 4 mm.
olivin
Olivín (Studenec).
Velikost vzorku 64 mm.


med
Vzorek mědi, kupritu a chalkotrichitu (Studenec).
Velikost vzorku 63 mm.
kuprit
Velmi pěkný vzorek krystalovaného kupritu, malachitu a chryzokolu (Studenec). Velikost vzorku 54 mm.
baryt
Velký baryt (Studenec).
Velikost vzorku 92 mm.studenec studenec

Jakub Mysliveček ©