minj
Lokality


Soutěsky u Děčína

soutesky
Lomová stěna v květnu 2011.
   Stále činný kamenolom se nachází u obce Soutěsky při cestě z Děčína na Českou Lípu. V lomu se těží čedič, který se zpracovává na štěrk a sloupy blokového čediče se zpracovávají na speciální okrasné zahradní lampy.
   Těžený olivenický čedič se zde vléval do vodního prostředí a tak vznikla pozoruhodná asociace minerálů ze skupiny zeolitů. Ve stěně lomu jsou vidět různé typy čediče, brekcie a přeměněných usazenin z křídového období.
   Lom je znám především nádhernými ukázkami natrolitu. Ten zde tvoří typické jehličkovité krystaly do 3 cm bílé barvy, někdy čiré. Natrolit se občas vyskytuje v dutinách společně s analcimem, který tvoří max. 10 mm velké krystaly. Dalším minerálem vyskytujícím se často v paragenezi s natrolitem a analcimem je kalcit. Typickým minerálem brekcií je phillipsit.
   Dalšími vzácnějšími ukázkami minerálů je mezolit, chabazit, gismondin, apofylit, aragonit, gonnardit, thomsonit a velice vzácný zeolit zeofylit.
Možnosti sběru:
   Ještě nedávno poskytovala lokalita prvotřídní vzorky především natrolitu. Dnes se ovšem těží především v západní části stěny, kde jsou kompaktní blokové čediče ve kterých nějsou nálezy tak časté. Ke vstupu do lomu je nutné povolení.natrolit
Zajímavý vzorek dutiny vystlané analcimem s krystalem kalcitu a s vějířky natrolitu (Soutěsky). Šířka záběru 42 mm.
natrolit
Hnízdo bílého natrolitu (Soutěsky). Velikost horního okraje 69 mm.
natrolit
Dutina v kalcitu s krystaly natrolitu (Soutěsky).
Velikost záběru 90 mm.


phillipsit
Dutina vyplněná krystaly phillipsitu (Soutěsky).
Velikost dutiny 46 mm.
natrolit
Přiblížený vějířek natrolitu a povlaky krystalů analcimu (Soutěsky). Velikost záběru 24 mm.
kalcit
Vzorek kalcitu (Soutěsky). Velikost 64 mm.soutesky soutesky

Jakub Mysliveček ©