minj
Lokality


Moravice

moravice
Silnička vedoucí na samotu Moravice.
   Lokalita se nachází v okolí samoty Moravice asi 6 km SV od Frymburka směrem na Malšín. Nejznámější část lokality je kolem potoka asi 0,5 km Z od Moravice.


   Lokalita se nachází v Kaplické jednotce. podloží je tvořeno muskoviticko-biotitickou pararulou. V pararule se často vyskytují čočky sekrečního křemene bílé barvy, na které je vázána většina mineralogických vzorků. Výchozy zde však nejsou, a tak nezbývá nic jiného než hledat úlomky a balvany křemene roztroušené po okolí. Jedním ze způsobů hledání na této lokalitě je prohledávání břehu Podhorského potoka, kde se křemeny často vyskytují na agrárních haldičkách. Velmi pěkné vzorky jsou ze svoznic, ale ty jsou již téměř všechny přebrané. Kyanit, andalusit a sillimanit se nachází v sekrečním křemeni a na kontaktech křemene a muskovititcko-biotitické pararuly a někdy vytváří i vějířovitá "kyanitová slunce". Kyanit bývá velmi často znehodnocen muskovitizací, který mění přirozenou modrou barvu krystalů na slídově sříbrnou. Neznehodnocené krystaly mají krásnou blankytně modrou barvu a patří mezi nejhezčí v ČR.
moravice
Pramen Podhorského potoka uprostřed luk.

   Další varianta Al2SiO5 andalusit zde vzácně tvoří až 12 cm velké sloupcovité i lištovité krystaly často přecházející v kyanit či sillimanit v rámci jednoho krystalu. Poslední forma Al2SiO5 sillimanit tvoří max. 2 cm velká zrna či jehlice při okrajích kyanitu.
   Ilmenit se nachází ve formě kovově šedých kůr v sekrečním křemeni do mocnosti 5 mm a délce až 10 cm. Další minerál obsahující titan je rutil tvořící až 2 cm velké krystaly opět zarostlé v sekrečním křemeni. Sekreční křemen také poměrně často přechází do poměrně estetických masivních záhněd a křišťálů. Vzácné jsou krystaly či zrna fluorapatitu do 1 cm a drobné inkluze šedého grafitu opět vázané na sekreční křemen.


Možnosti sběru:
   Komplikované - přestože sekrečních křemenů se pod místními loukami nachází obrovské množství je nemožné je v této krásné, chráněné a nedotčené krajině kopat. Balvany křemenů se však dají nalézt téměř po celém údolí Podhorského potoka až téměř ke Svatonině Lhotě a právě z těchto křemenů je možné i dnes vydobýt krásné ukázky kyanitů a dalších minerálů - chce to ale určitou dávku trpělivosti a štěstí (ne všechny výpravy jsou úspěšné).kyanit
Kyanit s nádherně modrou barvou (Moravice).
Velikost vzorku 77 mm.
kyanit
Lišty kyanitu v záhnědě (Moravice). Velikost vzorku 136 mm.
kyanit
Šišty kyanitu (Moravice).
Velikost vzorku 49 mm.


kyanit
Kyanit (Moravice).
Velikost vzorku 82 mm.
rutil
Krystaly rutilu zarostlé v křemeni (Moravice). Velikost vzorku 82 mm.
zahneda
Záhnědy (Moravice).
Velikost levého vzorku 32 mm.moravice moravice

Jakub Mysliveček ©