minj
Lokality


Krupka - Vrchoslav

vrchoslav
Uzavřená štola 5. květen. Jaro 2011.
   Dříve obec Vrchoslav je dnes součástí Krupky severně od Teplic. Severněji na svahu Krušných hor se nachází nejmladší revír v Krupce. Jedná se o fluoritové ložisko těžené v letech 1953 - 1969. Ložisko se nachází v kontaktní zóně teplického křemenného porfyru s ortorulami. Nachází se zde několik strmých fluoritových žil ve směru jv. - sz. Mocnost žil je od 10 cm až do 1m a s hloubkou se zmenšuje. Ložisko bylo otevřeno třemi hlavními štolami - 5. květen, František I., František II. a několika menšími díly.


   Žíly tvoří křemen - fluorit - barytová výplň, přičemž střed žil tvoří fluorit a okraje křemen, který je často hematitizován. Žíly blízko povrchu jsou prorotlé tabulkami růžového a bílého barytu. Místní fluorit má medově žlutou, zelenou, fialovou, bezbarvou a vzácně modrou barvu. V době těžby se zde vyskytovaly pověstné až 15 cm krychle fluoritu. Dnes se zde dají na povrchu vzácně najít až 4 cm nedokonalé a neprůsvitné krychle. Dokonalé a průhledné krychle jsou max. 2 cm velké. Baryt většinou tvoří malé asi 5 mm růžice narůžovělých lupenitých krystalů. Max. tvoří bílé až 4 cm tlustě tabulkové krystaly. Křemen tvoří až 5 cm dlouhé krystaly často silně porostlé hematitem. Vzácně se vyskytují až 2 cm dlouhé nedokonalé pyramidální krystaly světle fialového ametystu. propadlina
Jedna z mnoha propadlin na ložisku. Jaro 2012.


   Dalšími nalezenými minerály jsou bornit, chalkopyrit, chalkozín, jarosit?, pyrit, sádrovec, torbernit, kamiokit, autunit, biotit, bismut, kasiterit, ferrimolybdenit, molybdenit a molybdit.
  Zajímavá je také poloha s Cu mineralizací zastižená ve štole 5. květen. Vyskytovaly se zde až 3 cm velké plíšky a impregnace ryzí mědi a měděné sekundáry - červené povlaky kupritu, chryzokolu, malachitu, azuritu a aurichalcitu.Možnosti sběru:
   Na lokalitě se stále dají nalézt kvalitní ukázky fluoritu dobývané především na starých povrchových dobývkách. Vstup do propadlin a dobývek je VELICE NEBEZPEČNÝ a je zakázán! Poddolovaná krajina se může kdykoliv dále propadat a proto NELZE sběr minerálů na této lokalitě doporučit. Štoly František I. a II. jsou dnes již z valné většiny zavalené. Štola 5. květen v areálu pily je dnes uzamčena a nepřístupná. Na haldách v okolí štol se dnes již nanachází žádný zajímavější materiál.

Aktualizace:
Na jaře 2013 byl portál štoly 5. květen z důvodu nájezdů sběračů kovů zapečetěn betonem.


fluorit
Drůza xx fluoritu
(Vrchoslav - "Pod břízami 2").
Velikost vzorku 115 mm.
fluorit
Drůza xx fluoritu (Vrchoslav - "Pod břízami 2").
Velikost dutiny 60 mm.
fluorit
Krychle medových xx fluoritu (Vrchoslav - dobývka).
Velikost největší krychle 13 mm.


fluorit
Velké krychle fluoritu (Vrchoslav - propadlina).
Velikost největší krychle 38 mm.
baryt
Krystaly barytu v dutině (Vrchoslav - "Propadlina 2").
Velikost vzorku 67 mm.
kremen
Krystaly železitého křemene (Vrchoslav - dobývka).
Velikost vzorku 44 mm.


med
Drátek mědi na hornině (Vrchoslav - štola 5. květen). Velikost drátku 6 mm.
molybdenit
Žluté práškovité útvary ferrimolybditu na molybdenitu (Vrchoslav - štola 5. květen). Šířka záběru 42 mm.
torbernit
Jasně zelené tabulky torbernitu (Vrchoslav - štola 5. květen).
Velikost vzorku 86 mm.


vrchoslav vrchoslav

Jakub Mysliveček ©