minj
Lokality


Horní Rokytnice

rokytnice
Haldy po těžbě rud.
   Lokalita se nachází v Horní Rokytnici na severním svahu Sachrova hřebene. V poslední době se objevují zajímavé minerály nalezené na starých nezřetelných haldičká v remízcích oddělující malé horské louky. Navigace je poměrně obtížná, ale k lokalitě se dá vyjet autem - přímo pod remízky vede malá asfaltka. Téměř každý remízek skýtá haldovinu z bývalých dolů, avšak nutno poznamenat, že ne každý kámen je bohatý na zajímavé minerály.


   V okolí Horní Rokytnice se těžilo stříbro a měď již od 15. století. Z hornin je zde zastoupeny pyroxenovce, erlany a mramory. Většina zajímavých supergenních minerálů je vázána na křemenné žíly. Lokalita je vyhlášena asi nejhezčím českým hemimorfitem, který většinou tvoří bílé až světle modré polokulovité agregáty či drobné do 1 mm velké krystaly. Dále se zde dá najít křišťál. Azurit, malachit a chryzokol se zde vyskytují jako doprovodné minerály Cu mineralizace. Dalšími minerály jsou stříbro, měď, bindheimit, tetraedrit, wulfenit, galenit, pyromorfit, bornit, cerusit, tenorit, kacit a další... vykopy
Na haldách je viditelná činnost sběratelů.


Možnosti sběru:
   Lokalita je stále perspektivní - každý remízek může ukrývat zajímavou žílovinu a ani na haldách není vyloučen nález sbírkových vzorků.


chryzokol
Chryzokol (Horní Rokytnice). Velikost vzorku 89 mm
chryzokol
Chryzokol a železité povlaky (Horní Rokytnice).
Velikost vzorku 48 mm.
bindheimit
Bindheimit (Horní Rokytnice). Velikost vzorku 63 mm.


chryzokol
Chryzokol (Horní Rokytnice). Velikost vzorku 58 mm.
chryzokol
Drobné ledvinité agregáty chryzokolu (Horní Rokytnice).
Velikost záběru cca. 16 mm.
hemimorfit
Dutinka s hemimorfitem (Horní Rokytnice).
Velikost dutinky 4 mm.rokytnice rokytnice

Jakub Mysliveček ©