minj
Lokality


Dřemčice

dremcice
Značně přerýžovaný potok Granátka.
   Vesnička Dřemčice se nachází na hlavní silnici z Lovosic do Mostu asi 12 km za Lovosicemi po pravé straně silnice směrem k Mostu. Samotná lokalita je asi 1 km západně od vesnice a dá se na ni dostat po polní cestě mezi poli. Cesta vede kolem vrchu Kuzova. Kuzov je sice také zajímavý, ale jedná se o chráněnou přírodní památku a sbě minerálů a zkamenělin je zde zakázán. Lokalitu tvoří štěrk v okolí potoka, který protéká pod betonovým můstkem dále po cestě, ale dá se hledat i na polích.


   Na této lokalitě se vyskytují různé těžké minerály vyerodované z okolních hornin a usazené ve vrstvách štěrku. Jedná se o olivín, pleonast, magnetit, zirkon, korund, ilmenit a hlavně o granát pyrop (Český granát).
   Při třetihorních vulkanické činnosti se na povrch dostaly serpentity (hornina obsahující vysoký podíl pyropu), ze kterých teto granáty pocházejí. Nejlepším způsobem hledání je zde rýžování. Běžná jsou zrna do 3 mm, přičemž větší zrna jsou spíše raritní. Kromě minerálů se zde ale dají vyrýžovat i další zajímavosti jako malé zkameněliny vodních plžů a mlžů, které pocházejí z erodovaných křídových slínovců na Kuzově. A pokud budete mít opravdové štěstí jsou zde potvrzené dva ze čtyř nálezů diamantů v ČR!
dremcice
Vrch Kuzov je chráněná přírodní památka a sběr minerálů a zkamenělin  je zde tedy zakázán.


Možnosti sběru:
   Už dlouho jsem zde nebyl, ale byl jsem svědkem jak rychle se koryto potoka činností sběratelů mění, a tak je velmi pravděpodobné, že rýžování bude velmi obtížné, ale stále se dá hledat na poli - chce to ale zakleknout a doufat...pyrop
Pyrop = Český granát (Dřemčice).
Velikost největších zrn 3 mm.
pyrop
Pyrop (Dřemčice).
Velikost největšího zrna 4 mm.
pyrop
Pyropy v hadci (Dřemčice).
Velikost vzorku 8 mm.dremcice dremcice

Jakub Mysliveček ©