minj
Lokality


Doubravice

doubravice
Nový plot a s ním i nový pohled na lom (stav 14.7. 2012)
   Legendární česká lokalita Doubravice se nachází asi 6 km SZ od Železnice a asi 500 m S od obce Doubravice. Lokalita patří k lokalitám minerálů melafýrů jako je Kozákov nebo Smrčí.


   Tento lom zná snad každý český sběratel, jelikož bohatost nálezů je dobře známá. Ve zdejším melafýru se vyskytují převážně křemené minerály. Proto zde nalézáme geody ametystu, křišťálu a záhnědy, ale i chalcedony, krásné acháty a jaspisy. Dalšími minerály je například olivín tvořící charakteristické kulovité útvary zvané xenolity, dále například goethit tvořící černé povlaky či nečistoty v krystalech křemenů. Velmi hojným minerálem je kalcit nacházející se převážně na 3. etáži. Vzácně lze narazit nalézt Cu mineralizaci zasoupenou ryzí mědí, chryzokolem a velmi vzácně i kupritem. Dalšími vzácně nacházenými minerály jsou heulandit, azurit, malachit, tyrolit, mordenit a další. doubravice
2. etáž (stav 14.7. 2012)


Možnosti sběru:
   Lokalita je stále perspektivní, ovšem nejlepší léta má lokalita již dávno za sebou. Místní acháty se dají nalézt vyerodované z melafýru na okolních polích či v lese. Se vstupem do lomu není díky toleranci místních dělníků problém.


chalcedon
Dvoubarevný achát
(Doubravice).
Velikost vzorku 97 mm.
jaspis
Pěkný jaspis (Doubravice). Velikost vzorku 85 mm.
zahneda
Záhnědové Marmarošské diamanty v dutině s kalcitem (Doubravice).
Velikost dutiny 30 mm.


ametyst
Pěkný vzorek světlého ametystu s agregáty goethitu zarůstající kalcitem (Doubravice).
Velikost vzorku 66 mm.
kremen
Geoda křemene (Doubravice). Velikost vzorku 37 mm.
chryzokol
Chryzokol na melafýru (Doubravice).
Velikost vzorku 123 mm.doubravice doubravice

Jakub Mysliveček ©