minj
Lokality


Dobrčice

dobrcice
Nejkrásnější výchoz porcelanitů v SHP (rok 2011).
   Bývalá těžebna porcelanitů s nejhezčím výchozem porcelanitů Severočeské hnědouhelné pánve (SHP) se nachází u hlavní silnice Praha - Most mezi obcemi Skršín - Dobrčice a Korozluky asi 700 m západně od obce Dobrčice. Na lokalitu se dá dostat po červěně zbarvené cestě (barva díky drceným porcelanitům) z obou obcí.


   Lokalita je tvořená třetihorními vypálenými jíly různých barev zvanými porcelanity, ve kterých jsou vypálené horniny buchyty až škváry. V minulosti se místní porcelanity používaly jako posypový materiál na cesty v povrchových hnědouhelných dolech a příležitostně na dekorativní účely. Areál porcelánovny byl původně větší, ale jeho západní část byla zrekultivována a sběr minerálů je zde tedy velmi omezen. Mineralogicky zajímavé jsou převážně tmavé vrstvy buchytů a škvár, ve kterých byl zjištěn hematit, magnesioferrit a mikroskopické krystaly melilitu, olivínu, anortitu a diopsidu. Tmavé polohy (buchity až škváry) tvořené hematitem obsahují dutiny, ve kterých příležitostně vyrůstají kulovité agregáty tohoto minerálu. dobrcice
A já jako měřítko na haldičce u stěny.


   Některé dobře vypálené porcelanity jsou také, hlavně pro oko, zajímavé a velice estetické jsou leštěné vzorky. Dalším místním minerálem je aragonit, tvořící povlaky některých dutin a vzácně tvoří i malé krystalky.
   Tato lokalita je také velice zajímavá paleontologicky, jelikož se ve vypálených jílech nachází spousta otisků listů či větví vlhkomilných třetihorních stromů (olše, vrby,..) a také zkaměnělé kusy dřev.


Možnosti sběru:
   Dobré - velká část polohy s tmavými buchyty byla již sběrately odtěžena, avšak stále se zde dají najít větší kusy buchytů na haldě pod stěnou a ve stěně se stále nějaké buchyty nachází.


buchit
Škvára (Dobrčice).
Velikost vzorku 78 mm.
porcelanit
Porcelanit (Dobrčice).
Velikost vzorku 89 mm.
magnesioferrit
Hematit (Dobrčice).
Velikost vzorku 147 mm.dobrcice dobrcice

Jakub Mysliveček ©