minj
Lokality


Bohouškovice

bohouskovice
Centrální bohouškovické pole.
   Asi nejznámnější lokalita opálů v ČR. Obec Bohouškovice se nachází v Křemžské kotlině - ráji jihočeských mineralogů, cca. 2 km severně od Křemže. Centrální pole je u západního kraje obce, ale pás serpentinitů s opály se táhne od Bohouškovic přes Stupnou, Chlumeček, Křemži a vystupuje na dalších místech Křemžské kotliny.


   Lokalita je známá především bohatým výskytem opálů všemožných barev. Nejčastějšími nálezy bývají opály bílé, žluté a oranžové až červené (mé oblíbené). Dále se dají najít opály modré, zelené, černé a čiré s dendrickými strukturami, které jsou způsobeny příměsemi manganu. Opály nalézané na polích jsou velké do 7 cm, ale mimo pole se dají nalézt až 40 cm hlízy.
   Kromě opálů se na místních polích vyskytuje také goethit, který tvoří kovově šedé žíly ve vyvětraných horninách a vzácně také lebníkovité náteky. Dále se zde vyskytuje obrovské množství červeně zbarvených křemenů, které si začátečníci lehce pletou s opály. Jelikož lokalita leží na svahu hřebene Kluk, nalézají se zde i skoryly v křemenech a pegmatitech. Dalšími minerály jsou: pyrop, eklogit (hornina), vermikulit, bronzit, enstatit, aventurín, niklové minerály a další...
bohouskovice
Tady musí být opálů.


Možnosti sběru:
   Dobré - pole jsou sice již dost vysbírána, ale stále se zde dá najít hojné množství opálů.


opal
Oranžový opál (Bohouškovice). Šířka 43 mm.
opal
Mléčný opál s průhledným ohnivým opálem (Bohouškovice).
Šířka 54 mm.
opal
Zajímavý žlutý opál s goethitem (Bohouškovice). Šířka 23 mm.bohouskovice bohouskovice
Jakub Mysliveček ©