minj
Lokality


Bližná

blizna
Bývalý grafitový důl Bližná.
   Lokalita se nachází u obce Bližná asi 1 km jihozápadně od Černé v Pošumaví před cedulí Bližná v bývalém areálu JZD po levé straně silnice.
   Těžba zde začala v roce 1966. Těženou surovinou byl grafit. Při těžbě grafitu bylo také zjištěno pegmatitové těleso bohaté na Li obsahující elbaity. Likvidační práce začali v roce 2009. Dnes slouží areál zemědělcům a jako zdroj kvalitní pitné vody.


    Na jižní straně areálu bývaly vysýpky na sklad materiálu. Dnes tyto prostory zarůstají náletovými dřevinami a materiál byl rozvezen. Přesto se zde vyskytuje několik posledních haldiček na nichž je kromě grafitu přítomen pyrit. Grafit se zde vyskytuje až v 40 cm velkých balvanech. Pyrit tvoří až 2 dm kongrese nebo žilky v grafitu. Materiál je bohužel díky dlouhému vystavení atmosférickým vlivům značně rozpadavý. Najít ukázky elbaitů na haldičkách je nemožné. halda
Malá grafitová haldička.


Možnosti sběru:
   Dobré - zmíněná haldička je stále plná grafitu se žilkami pyritu.


grafit
Grafit s pyritem (Bližná).
Velikost vzorku 93 mm.
pyrit
Pyritová kongrese (Bližná). Velikost vzorku 85 mm.
grafit
Grafit s žilkami pyritu a neurčeným zeleným minerálem (Bližná).
Velikost vzorku 48 mm.

blizna blizna
Jakub Mysliveček ©