minj
Lokality

 Mineralogie 

Paleontologie
Soutěsky u Děčína - lahar
(den konání 31.3. a 14.4. 2020)

lahar
Výchoz laharu v silničním zářezu poblíž Soutěsek u Děčína.


   Občas mi v emailové schránce přistane mail se zajímavou informací či nálezem. Přesně toto se mi stalo v druhé polovině března. Jeden pán mi poslal fotky otisků listů ve vulkanoklastickém materiálu z okolí Soutěsek u Děčína s dotazem, zda-li se může jednat o otisky listů. Po výměně pár mailů jsem konstatoval, že tohle stojí za to prozkoumat, jelikož se zabývám také mineralizací fosilizovaných dřev z vulkanických uloženin a zde se taková dřeva také našla. Naplánoval jsem si sem pracovní cestu a domluvil jsem se také s jedním kolegou, že se tu odpoledne po páté hodině, kdy končila šichta dělníkům, sejdeme.
otisk
Otisk listu, pravděpodobně platanu.


Ukázka mineralizovaného kusu fosilního dřeva ve vulkanoklastickém materiálu laharu nalezená 14.4. 2020.
   Lokalitu tvoří silniční zářez z Děčína do Soutěsek nacházející se po levé straně silnice před Soutěskami. Jedná se vlastně o těleso laharu, tedy těleso vulkanoklastických uloženin vznikající díky rychlému splachu vulkanického popela a lávy množstvím vody. Takový tok si pak dere cestu krajinou a bere sebou vše co mu přijde do cesty. Právě na tomto výchozu, který přitahoval mou pozornost při každé cestě do lomu v Soutěskách, probíhaly sanační práce. Díky těmto pracem bylo možné sbírat zajímavý materiál. Především se jednalo o ukázky mineralizovaných fosilních dřev. Prvotní studium pod mikroskopem ukázalo, že se jedná především o konifery, tedy jehličnany. Mimo to se našlo i několik platanů. 


   Zajímavé byly také otisky listů v jemnozrnném vulkanoklastitu. Bohužel tyto materiály si nezachovávají velkou míru detailů, takže přesné určení druhů bude komplikované a vzorky se ani nedaly získat v celku, takže existují jen na fotkách. Nalezli jsme také několik dutin po vyhnilých kmenech dřev, které ale bohužel nebyly následně mineralizovány. Do některých se dala bez problémů strčit celá ruka až po rameno. Mimo nálezy fosilního materiálu se podařilo najít také polohu s puklinami vyhojenými krystaly chabazitu. Krystaly dosahoval až 3 mm a byly většinou čiré či bílé.
kolega
Kolega zkoumá kam až dutina po kmeni stromu vede...


chabazit
Drúza s krystaly chabazitu nalezená 31.3. 2020.
   Lokalita je zajímavá především z vulkanologického hlediska, ale říkal jsem si, že by bylo dobré o jejím studiu obeznámit také sběratelskou obec. Prosím však, na lokalitu nejezděte. V době vydání této reportáže je již veškerý sanací odtěžený materiál odvezen pryč a stěna je zasíťována speciální sítí zabraňující skalnímu řícení. Sběr na této lokalitě tak již není možný. Nejsou však vyloučeny podobné nálezy pod silnicí či v blízkém okolí této lokality, kde by mohlo těleso laharu ještě vystupovat. Touto reportáží chci také poděkovat člověku, který mi o možnosti nálezu mineralizovaných fosilních dřev podal zprávu a bez kterého by jistě všechny tyto zajímavé nálezy skončily kdesi v suti bez popisu a bližšího pochopení lokality.


FOTO = Lokalita + nálezygraf
Situační mapka lokality a nákres výchozu laharu v silničním zářezu nedaleko Soutěsek poblíž Děčína. Všechna práva vyhrazena.

Jakub Mysliveček ©