minj
Lokality

Naše exkurze

Exkurze do Krušných hor 1. ročník - 2. den
(den konání 23.6. 2019)

Téma: Ložiska (nejen) železných rud a fluorit-barytová ložiska Krušných hor.


exkurze
Druhý den jsme začali na lokalitě Hradiště u Kadaně.


   Druhý den jsme vstávali v půl osmé ráno. Ještě před odjezdem jsme si zorganizovali takovou malou výměnou „burzu minerálů“, což byl nápad jednoho z účastníků již před exkurzí. Sice jsme spěchali, jelikož jsme měli na celou akci asi jen 15 minut, ale přesto jsme si vzorky většinou přátelsky mezi sebou povyměňovali. Poté jsme již vyráželi z Boží Daru směr první lokalita, kterou bylo Hradiště u Kadaně. Fluorit-barytové ložisko Hradiště je jedno z našich nejmenších těžených ložisek fluoritu a nikdy se netěšilo moc velké oblibě horníků a těžařů. Ze strany sběratelů je to však vyhledávaná a oblíbená lokalita minerálů fluoritu, barytu a především hematitu. I my jsme se tyto minerály pokusili nalézt a to na haldě štoly č. 3, kde jsou možnosti sběru na tomto ložisku aktuálně asi nejlepší.
exkurze
Hematit (Hradiště u Kadaně).
Velikost vzorku 44 mm.
 


Sběr na lokalitě Blahuňov.
   Samozřejmostí byla nejprve přednáška, která shrnula a doplnila včerejší Martinovo povídání o této lokalitě ve večerních přednáškách. Na lokalitě jsme sběrem strávili necelou hodinu a za tuto hodinu si asi každý našel svůj kousek hematitu. Někdo si našel také kusový a často také drúzový fluorit a kusový baryt. Některé nalezené kousky nebyly vůbec špatné. Následovala lokalita Blahuňov, která jak jsem doufal, naplní představy o pěkných nálezech minerálů všem dosud nespokojeným účastníkům. Na haldách našeho nejmenšího těženého ložiska Blahuňov jsme měli vyhrazené necelé 2 hodiny času na sběr a to zcela schválně. Jak se ukázalo, tak to byla trefa do černého. Úplně každý si tu našel nějaký ten vzorek do sbírky. Dokonce možná i já (záleží na následném čistění vzorků). 


   Hojné byly nálezy krystalů křemene, často s nádechem do ametystu a o velikosti krystalů i přes 1 cm. Kupodivu byly dost hodné také nálezy krystalů a drúz barytu taktéž do 1 cm a povedly se také drúzy fluoritu do stejné velikosti krystalů. Kdo chtěl mohl se pokusit najít si červené karneoly zalité často v zeleném fluoritu, které jsou říznutí a neleštění velice estetické. Zkrátka Blahuňov nás nezklamal a odcházeli jsme zcela spokojeni, snad jen pár lidí by zde bylo nejraději celý den. Třetí lokalitou byl Ahníkov. Ten jsme měli hned při cestě z Blahuňova a tak jsme se na něm prostě museli zastavit. 
exkurze
Jirka Ira našel pěknou drúzku křemene.


exkurze
Drúzka fluoritu
(Blahuňov u Chomutova).
Velikost vzorku 80 mm.
   Zde jsme však na sběr měli jen 30 minut a to z důvodu, že na lokalitě aktuálně probíhá opět divoká těžba kopáči, což se samozřejmě nelíbí majiteli pozemku a vznikají zde tak nepříjemné konflikty i s běžnými sběrateli. Proto jsme se zde nechtěli zdržovat moc dlouho a samozřejmě jsme jen paběrkovali. I přesto se našlo několik pěkných fialových „oček“ chalcedonu, krystalky dolomitu a běžné byly nálezy chryzotilu. Je škoda, že tato výjimečná lokalita silicitické mineralizace vázané na silně lateritizovanou magmatickou horninu zažívá takové nápory kopáčů, což následně komplikuje sběr i normálním sběratelům.


   V plánu dne byla ještě dvě fluoritová ložiska a to Moldava a Vrchoslav. Jelikož jsme ale po cestě nabrali zpoždění, tak jsme se po příjezdu na Moldavu domluvili, že poslední lokalitu Vrchoslav zaměníme za jinou, trochu blíže položenou a hlavně přístupnější lokalitu. Moldava je naším největším těženým ložiskem fluoritu a v zemi zde stále zůstává přibližně 1/3 nevytěžených zásob. My jsme si opět udělali přednášku o tomto ložisku, které se dnes nachází v krásné krušnohorské přírodě a poté jsme vystoupali k povrchovému výchozu žíly Josef, kde jsme asi hodinku hledali. Nejhojnější nálezy patřily barytu, především kusovému. Tento baryt se dá obstojně řezat a leštit a vytváří pak zajímavé ukázky. Krystaly fluoritu, ač zde jsou běžné, jsme si moc neodnášeli, jelikož fluorit je zde velmi silně zvětralý a snadno se drolí. Našlo se i pár drúzek křemene.
exkurze
Nalezený vzorek s okem fialového chalcedonu v lateritu z lokality Ahníkov.


exkurze
Moldava - zde jsme se pokoušeli o nějaké ty sběry barytu, fluoritu a křemene.
   Poslední lokalitou, která však nebyla původně plánována, bylo naše významné greisenové ložisko Cínovec. Na Cínovci byla sice stržena budova hlavního místního dolu, ale v jeho okolí se stále dá celkem obstojně hledat na zbytcích hald. Přednášku na této lokalitě jsme s Martinem neměli připravenou a tak jsme prostě řekli vše, co jsme o ložisku věděli tak nějak polopatě. Poté jsme se již přesunuli na haldy, kde jsme následující hodinu hledali. Nejběžnějším nálezem byly krystaly křemene do 6 cm (většinou pobitých), které někdy přecházely až v záhnědy. 


   Běžný byl lupenitý cinvaldit, který je také hlavním objektem aktuálně probíhajícího ložiskového průzkumu v této oblasti. Poměrně hojně se také nacházela menší štěpná zrna wolframitu do 1,5 cm zarostlá v žilném křemeni. Minerál který chtěl však každý najít byl scheelit. Ten je zde však poměrně vzácný, ale i přesto se nám podařil najít ve třech ukázkách. Z lokality jsme odcházeli kolem sedmé hodiny večer a exkurzi jsme zde ukončili. První ročník exkurze byl alespoň po mineralogické stránce tedy velmi úspěšný a já věřím, že i účastníkům se tato exkurze líbila. Pro příští rok již víme, které chybky vypilovat a těšíme se na 2. ročník. :-)
exkurze
Drúza křemene (Cínovec).
Velikost vzorku 67 mm.


FOTO = Naše exkurze - Exkurze do Krušných hor "Ložiska (nejen) železných rud a fluorit-barytová ložiska Krušných hor" 1. ročník

Jakub Mysliveček ©