minj
Lokality

 Pozvánka na výstavu


Vernisáž „Minerály Českého středohoří“
(den konání 9.11. 2017)

   Dne 9.11. 2017 v 16:00 proběhla v městském muzeu Ústí nad Labem vernisáž při příležitosti představení nové knihy s názvem „Minerály Českého středohoří“ autorů Z. Dvořáka, M. Radoně, J. Svejkovského, O. Janečka, P. Dvořáka a P. Fuchse. Nová kniha popisuje na 250 stranách 39 mineralogicky významných lokalit v Českém středohoří. Každý popis lokality obsahuje petrologickou a mineralogickou část doplněnou o aktuální možnosti sběru na lokalitě a několik fotografií nalezených minerálů. V druhé polovině knihy jsou popsány jednotlivé minerály se seznamem lokalit jejich výskytu v Českém středohoří. Kniha je plná fotografií lokalit a především velmi kvalitních fotografií minerálů, přičemž velká část z nich pochází ze studia známého fotografa minerálů Petra Fuchse. Začátek knihy obsahuje také část o regionální geologii a terciérním vulkanismu.

kniha
Nově vydaná kniha Minerály Českého středohoří je k zakoupení v muzeum Ústí nad Labem za 690 Kč.
vystava
Společně s představením knihy probíhá až do 25.3. 2018 stejnojmenná výstava minerálů.


   Kniha je k zakoupení za 690 Kč v prodejním centru muzea Ústí nad Labem a bude k zakoupení také u Z. Dvořáka na vybraných mineralogických burzách (např. Praha – Holešovice 2.-3.12. 2017, Praha – Strašnice 20.1. 2018 a Teplice 29.9. 2018). Po dlouhé době se jedná o velmi dobře zpracovaný mineralogický počin. Její pořízení rozhodně doporučuji nejen zájemcům o zeolity a České středohoří, ale všem zájemcům o mineralogii ČR.

   V souvislosti s představením knihy byla otevřena i stejnojmenná výstava minerálů. Výstava se nachází v prvním patře muzea v Ústí nad Labem (otevřeno celý týden mimo pondělí). V celkem pěti místnostech je představeno mnoho velmi pěkných a často unikátních mineralogických vzorků ze zájmové oblasti. Velkou část výstavy tvoří vzorky z depozitářů několika regionálních muzeí, ale najdeme zde také zapůjčené vzorky z Národního muzea, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, České geologické služby a samozřejmě i ze soukromých sbírek sběratelů. K vidění jsou především vzorky z lokalit Dolní Zálezly, Radejčín, Velké Březno, Mariánská skála, Řepčice, Suletice, Těchlovice, Podsedice, Třebenice a mnoha dalších lokalit z oblasti od Mostu až po Nový Bor. Některé z vystavených exponátů nebyly vystaveny pro veřejnost až 80 let. Vzorky jsou velice dobře vystaveny a nasvíceny, aby vynikla jejich krása a celá expozice je moderně zpracována včetně kulis, fotografií, prezentace promítané na plátno a informačních panelů doplňující vystavené vzorky. Kromě vzorků je k vidění také několik originálních geologických map a prvních publikací zabývající se geologií Českého středohoří. Poslední místnost je pak věnována Českému granátu, jeho dobývání a vystaveny jsou nejen samotné granáty, ale také nástroje kdysi používané k dobývání a separaci, šperky s granáty a pro děti je také připraven štěrk s granáty na přebírání. Výstava bude ke zhlédnutí až do 25.3. 2018 a doporučuji její návštěvu. Návštěva výstavy lze spojit s koupí knihy a výpravou na některou místní mineralogickou lokalitu, jejichž inspiraci najdete přímo na výstavě. :)

vernisaz
Autoři knihy a výstavy na pódiu společně s ředitelem muzea v Ústí nad Labem.
vitrina
Vitrína s ukázky natrolitů z Dobranky u Dobrné (včetně leštěných natrolitů) a Těchlovic u Děčína.
vitrina
Fialové aragonity ze Všechlap u Teplic.
natrolit
Natrolity se zelenými apofylity a zeofylitem z Velkého Března patřili k mineralogickým špičkám z Českého středohoří.


FOTO = Více fotografií z vernisáže výstavy "Minerály Českého středohoří"
Jakub Mysliveček ©