minj
Lokality

 Mineralogie 

Výzkum vulkánu u Karlových Varů
(den konání 11.4. 2017)

lokalita
Částečně odkrytý vulkán.


   Konečně jsem měl ve své nové práci možnost dostat se do terénu a přiučit se něco z mého oboru – vulkanologie. Dnes jsme tedy s kolegy z ČGS vyrazili na jednu lokalitu poblíž Karlových Varů, kde je v prostoru starého lomu zachycena ideální exkurzní lokalita. Bohužel výzkum zde stále probíhá a proto nebudu uvádět její jméno, dokud tyto práce nebudou hotové. Lokalita je zajímavá nejen z geologického hlediska, ale také z hlediska mineralogického a paleontologického. 
lokalita
Lokalita je z velké části zalitá vodou.


Fosilní kmen uložený v pyroklastickém materiálu.
   Naším dnešním prvním úkolem bylo pomocí dronu zmapovat prostor starého lomu, aby mohl být následně vytvořen 3D model této lokality. Když ostatní obdivovali dron, já se vydal k blízkému výchozu, kde jsem již z dálky tušil nějaké ty mineralogické vzorky. Měl jsem pravdu a narazil jsem na brekcii s četným výskytem drúz kalcitu. Když jsem vzorky ukázal svému vedoucímu, dostal jsem úkol získat nějaké pěkné mineralogické vzorky a následně je doma pěkně vyfotit do průvodce. :) Takže jsem se šel vrtat ve výchoze, ale bohužel jsem byl vybaven jen svým kilovým Eastwingem a malým majzlíkem + mi byla zapůjčena 2 kg palice. 


   Získané vzorky tedy nejsou nic moc, ale všiml jsem si, že se na kalcitech dvou generací místy nacházejí také drobné krystalky analcimu do 1 mm. Poté jsem již musel jít s ostatními řešit druhý dnešní úkol a to provedení magnetometrického měření napříč tělesem. Měření jsme prováděli z důvodu rozlišení přívodních drah, kterých je zde nejspíše více a zdroj magmatu se tedy nejspíše měnil či posunoval. Já vyfasoval jednu bedýnku a dlouhou tyč, se kterými jsem dalších pár hodin chodil po lokalitě a čas od času jsme změřili hladiny, které následně ukáží, kde jsou přívodní dráhy.
kalcit
Drúzka drobných krystalů kalcitu
 (lokalita u Karlových Varů).
Velikost vzorku 55 mm.


kalcit
 Vzorek s ledvinitým kalcitem a goethitem (lokalita u Karlových Varů).
 Velikost vzorku 60 mm.
   Při tomto měření jsem si vytipoval ještě jeden výchoz s kalcity, tentokrát ledvinitého charakteru, který mám v plánu kopnout v létě s již pořádným vybavením. Proč v létě? Starý lom, kde se lokalita nachází je totiž z části zatopený, a myslím, že místní křišťálově čistá voda bude ideální na letní výlet s přítelkyněmi, zatímco my s Martinem budeme moci hned u vody kopat kalcity. :) V tufech jsme poté ještě před odjezdem sbírali materiál na výzkum fosilních dřev, jelikož při vulkanických erupcích se zde často stávalo, že velké části lesa byly pohřbené v sopečném popelu a pyroklastikách. Některé kmeny měli průměr až 20 cm a dřevo zde místy bylo prorostlé jehlicovitým minerálem, který bude buď sádrovec nebo natrolit.


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Drúzka drobných krystalů kalcitu
FOTO 2 = Drúzka drobných krystalů kalcitu
FOTO 3 = Drúzka krystalů kalcitu
FOTO 4 = Drúzka drobných krystalů kalcitu
FOTO 5
Drúzka drobných krystalů kalcitu
FOTO 6 = Vzorek s ledvinitým kalcitem a goethitem
FOTO 7 = Drúzka drobných krystalů kalcitu s analcimy
FOTO 8 = Drúzka drobných krystalů kalcitu
Jakub Mysliveček ©