minj
Lokality

Naše exkurze

Naše exkurze - České středohoří (trasa A) - 2. ročník
(den konání 17.6. 2017)

exkurze
Exkurzi jsme zahájili výstupem na vyhlídku na Kozím vrchu nad Vaňovem, kde jsme si udělali úvodní cca hodinovou přednášku.


   Stejně jako před rokem se letos konala exkurze do Českého středohoří, tentokrát v prohlídkové trase A. Oproti minulému roku byly ale 3 podstatné změny. Za prvé se exkurze přesunula téměř o měsíc dřív a tím byl zvýšen počet účastníků, kteří měli čas se exkurze zúčastnit. Za druhé jsme měli mnohem lepší počasí než před rokem, kdy nám téměř celý den pršelo a za třetí jsem trochu pozměnil harmonogram exkurze a ponechal jsem pouze druhou polovinu tak, jak původně byla.
exkurze
Poté jsme se přesunuli o kus dál k Vaňovským vodopádům, kde jsme si osvětlili vznik čedičových sloupů a důležitost vodní eroze na aktuální podobu krajiny v této oblasti.


Po přesunu do lomu Mariánská skála jsme se převlékli do pracovního a začali přednáškou drtičky.
   V devět hodin ráno jsme se za zamračeného počasí s příjemnými teplotami sešli ve Vaňově pod vrchem Kozího hřbetu celkem v 11 lidech. Exkurzi jsem tentokrát zamýšlel začít trochu více geologicky, aby účastníci nejdříve pochopili, jak České středohoří vzniklo a teprve poté měla být sběratelská část. Nejdříve jsme tedy vystoupali menší stoupání na vyhlídku na Kozím hřbetu, odkud je krásný výhled na údolí Labe od Brné až do Ústí nad Labem a díky tomu byla vidět řada příkladů toho co jsem zde vyprávěl. Úvodní přednáška je vždy nejdelší a my při ní prošli vznik planety Země, rozdělení litosférických desek, jejich vzájemné vztahy a poté se zaměřili hlouběji na vulkanismus, vznik a složení hornin Českého středohoří.


   Po této úvodní přednášce nad geologickou mapou Českého středohoří jsme se přesunuli o kus dále k Vaňovskému vodopádu. Kromě hezkého příkladu vodní eroze na bazaltové horniny jsou zde vidět především pěkné sloupce bazaltu, na kterých jsme si vysvětlili princip odlučnosti v tomto materiálu. Přednášku jsme zakončili opět dole u aut, kde jsme si pořádně prohlédli velmi zajímavý útvar Vrkoč a účastníci hádali, jak asi mohl tento tvar vzniknout (princip jim poté byl samozřejmě vysvětlený ;) ).
odval
Na 3. etáži jsme se pokusili o první nálezy místních minerálů.


natrolit
Asi nejlepší nalezený vzorek jehlicovitého natrolitu zbarvených wadem.
   Na druhou lokalitu se většina účastníků těšila asi nejvíc a byl jí lom na Mariánské skále v Ústí nad Labem. Tato dá se říct moje domovská lokalita je stále vděčným nalezištěm minerálů a ani při exkurzi tomu nebylo jinak. V lomu jsme se zastavili na třech místech a to na 3. etáži, kde byl relativně čerstvý odstřel vrchních dvou etáží (lom se již připravuje na uzavření a stěny vrchních etáží jsou již zarovnávány do jedné roviny). Zde jsme dlouho nepobyli, ale přesto se zde povedl velmi pěkný nález dlouze sloupcovitého natrolitu zbarveného oxidy a hydroxidy železa a manganu. Krásná ukázka wadu byla vidět i na jednom z velkých balvanů. 


   Druhé navštívené místo bylo u cesty na dno lomu, kde lze v hojném množství sbírat pseudomorfózy kalcitu po apofylitu, zde zvané „albín“. Posledním místě sběru bylo dno lomu v podobě odvalu po odstřelu u drtičky. Materiál zde poskytl vzorky především čirého apofylitu a růžového natrolitu. Z lomu jsme odjížděli kolem druhé hodiny a zamířili jsme na další lokalitu. Tou byla lokalita, jejíž jméno na internetu nepublikuji (ale účastníci exkurze se její jméno samozřejmě dozvěděli) z důvodu, aby nedošlo k jejímu zničení díky publikaci či propagaci nevhodným způsobem.
exkurze
Na lokalitě amfibolu opět opal nějaký pitomec v rozpadlém tufu pod kořeny stromů. Ve vyházeném materiálu téměř nic nebylo...


kaersutit
Krystaly kaersutitu v tufu z amfibolitové lokality.
Velikost vzorku cca 80 mm.
   V místních pyroklastických horninách jsme sbírali černé dokonale omezené krystaly čedičového amfibolu neboli starým názvem kaersutitu a také méně hojný augit. Kromě toho je v blízkosti výchozů s amfiboly možnost sběru minerálů zeolitové skupiny (thomsonit a chabazit – i ve variantě fakolit). Během půl hodiny měli všichni plné kapsy černých krystalů a tak jsme vyrazili dál na poslední dnešní lokalitu. Tou byl stejně jako loni Pustý vrch u Folknářů s ukázkami minerálů zeolitové skupiny (thomsonit, phillispit, gismondin, natrolit) a dalších minerálů. 


   Naštěstí se nekonalo fópá z minulého roku se stádem krav a tak jsme v pořádku dorazili jak k lokalitě, tak na konci také z lokality k autům. Po příchodu na lokalitu jsme si opět něco řekli o tomto místě i o vulkanických jeskyních na Pustém vrchu a po celém Českém středohoří. Nakonec jsme si nad geologickou mapou udělali rekapitulaci dnešního dne a poté dostali všichni účastníci papírový test. Soutěž byla jednoduchá – uplatnit nově nabité znalosti z dnešního dne a pokusit se získat nejvyšší počet bodů. Podle počtu získaných bodů si pak účastníci vybírali pěkné vzorky minerálů z různých lokalit Českého středohoří, které jsem osobně den předtím vybíral ze svého depozitáře. 
exkurze
Na poslední lokalitě jsme si udělali opakovačku informací, které se dnes účastníci dozvěděli a poté jsme si dali malou vědomostní soutěž.


folknare
 Na lokalitě jsme nakonec opět sbírali zeolity.
   Cenami byly například: červený natrolit z Mariánské skály, fakolit s phillipsitem ze Soutěsek, analcim ze Soutěsek, chabazit z Řepčic, natrolit z Těchlovic, harmotom s chloritem z Brné, aragonit s kalcitem ze Všechlap a natrolit z Dobrné. Poté probíhal již sběr. Oproti normálu jsem byl překvapený koli se našlo vzorků s gismondinem. Někdy se povedlo najít i celé balvany s dutinami plnými drebných do 0,5 mm velkých krystalů bílého gismondinu. Běžné nálezy patřily samozřejmě thomsonitu a phillipsitu. Kupodivu jsme však nenašli ani jednu ukázku natrolitu nebo kalcitu.


   Exkurze oficiálně končila v šest hodin krátce po soutěži a exkurze vždy zakončuji na lokalitě, aby si případní zájemci mohli ještě něco pěkného nasbírat. Proto se skupinka začala pomalu rozpadat a před sedmou hodinou jsme i my poslední byly u aut a loučili se. Popravdě už se těším na další exkurzi a myslím, že nejsem sám. :)
exkurze
 Skupinová fotka účastníků exkurze. :)

   
FOTO = České středohoří trasa A (2. ročník)
Jakub Mysliveček ©