minj
Lokality

 Mineralogie 

Mariánská skála
(den konání 16.4. 2017)

marianka
Aktuální podoba lomu.


   Nedávno se mi ozval můj bývalý spolužák Petr, že ve škole dostal úkol zpracovat a pak odprezentovat nějakou geologickou lokalitu a jelikož věděl, že studuji geologii a pracuji v oboru, tak se mi ozval s prosbou o pomoc. Samozřejmě jsme mu pomohl, a jelikož jsme oba z Ústí nad Labem, tak jsme logicky museli zpracovat Mariánskou skálu, která je také ideální exkurzní lokalitou. Na dnešek jsem se tedy domluvil s Péťou a ještě s Hankou a jejím manželem (shodou okolností také Petrem) na společné návštěvě lomu. Stačilo jen domluvit vstup a v neděli na desátou hodinu jsme se sešli u vstupu do lomu. 
peta
Kamarád Péťa na své první šutrácké výpravě. :)


Jeden z mých lepších nálezů natrolitu s kalcitem.
   Hlavní důvod proč jsme do lomu vyrazili bylo povídaní o lokalitě a tak jsem Péťovi řekl co šlo o geologii Českého středohoří a o samotné lokalitě. Poté jsme dohnali Hanku s Petrem na 3. etáži a zamířili na dno lomu. Od pana vedoucího Ladislava Žida jsem totiž věděl, že se tam nachází velký odstřel a z pozorování ze 3. etáže mi bylo jasné, že to tentokrát bude stát za to. A měl jsem pravdu… Odstřel byl opravdu masivní a byl situovaný v nadějné části lomu, tedy pod drtičkou. 


   Ihned jakmile jsme se k odstřelu dostali, začaly vyskakovat četné dutiny s červeným natrolitem, čirým i bílým apofylitem a často s pěknými ukázkami kalcitu. Toť všechny minerály, které jsme našli. Nálezy byly ale velmi pěkné a hlavně časté, což při posledních dvou návštěvách lokality nebylo vůbec zvykem. Péťa se mě držel a u každého zajímavějšího nálezu jsem mu udělal menší povídání. Dokonce si i sám něco vyklepl (10kilovou palicí :D ). Já se uhnízdil v zadní části odstřelu, kde jsem narazil na větší množství balvanů s červenými dutinami, a které pro mě samozřejmě byly velmi zajímavé.
vzorky
Jelikož jsem si sebou tentokrát nevzal přepravku museli jsme vzorky choulostivé na dopravu dát do helem.


apofylit
 Velký vzorek jehlicovitého natrolitu s apofylitem (Mariánská skála).
Velikost vzorku 193 mm.
   Petr s Hankou mezitím nacházeli dutiny s výše pospanou mineralizací v přední části odstřelu, ale bohužel neměli moc velké nářadí a tak jsem čas od času zapůjčil svojí 4 kg palici. Když už jsem si myslel, že celý odstřel je prochozený, tak jsem se vrátil do přední části. Tam jsem poté objevil velkou červenou dutinu, kterou zde prý objevil bagrista a dal jí stranou, aby se neodvezla do drtičky, za což mu patří velký dík, jelikož kdyby se takováto dutina zničila, byla by to velká smůla. Bohužel dutina byla na dvou místech škráblá asi od sutě, ale přesto její vajíčkovitý tvar, velikost a barva natrolitu zajistily, že jsem se o vzorek velice zajímal. :D 


   Kámen jsem zmenšil, přičemž samozřejmě části dutiny odpadly, ale nijak velké a dutina byla stále perfektní, takže jsem se rozhodl jí nakonec vzít na větším formátu domů, kde jsem jí následně flexou řízl. Bohužel mám malý kotouč a tak se dutina nakonec rozpadla na 3 kusy, ale ze dvou hlavních kusů vzorek slepím a vystavím si ho, jelikož je prostě pěkný. Zpátky do lomu. Když už to vypadalo, že vše bylo nalezeno, tak jsem se šel podívat co to kluci dobývají z velkého balvanu u stěny. Dobývali další červenou dutinu s natrolitem a kalcitem, ale mě mnohem víc zaujalo to co jsem našel při zpáteční cestě k batohu. 
natrolit
Právě nalezená červená dutina s natrolitem.


natrolit
Předchozí vzorek po naformátování.
Velikost vzorku 272 mm.
   Mezi sutí byla špatně viditelná, poměrně dost zaprášená dutina s jehlicovitým šedobílým natrolitem v poměrně hezkých 5 mm dlouhých jehlicích, na které bohatě nasedaly krystaly bílého apofylitu – albínu o velikosti do 4 mm. Dutina byla dobře dobyvatelná a přestože se mi díky rozpraskání při odstřelu nepovedlo jí získat celou v její celkové velikosti cca 35 cm, tak jsem získal 3 velmi pěkné drúzy a několik menších ukázek. Dva vzorky jsem dal Hance a zbytek jsme s Péťou naskládali do obou přileb. Já už musel jít a tak jsme se rozloučili s Hankou a Petrem a vyrazili k autu. Péťa byl nadšený, já taky, počasí nám nakonec vyšlo a mě je jasné, že tento odstřel budu muset sledovat.  :)


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Vzorek oranžovorůžového natrolitu s kalcitem
FOTO 2 = Vzorek "plováku" kalcitu
FOTO 3 = Vzorek červeného natrolitu s kalcitem
FOTO 4 = Vzorek růžového natrolitu s kalcitem
FOTO 5 =
Dutina červeného natrolitu s kalcitem
FOTO 6 = Růžový natrolit s kalcitem
FOTO 7 = Jehlicovitý natrolit s apofylitem
FOTO 8 = Vzorek jehlicovitého natrolitu s apofylitem
FOTO 9 = Velký vzorek jehlicovitého natrolitu s apofylitem
FOTO 10 =
Velká dutina s červeným natrolitem
Jakub Mysliveček ©