minj
Lokality

 Mineralogie 

Dolní Zálezly a okolí
(den konání 10.8. 2017)

zalezly
Poslední šutrovýlet stařičké Škody Felície jsme pojali ve velkém stylu a hlavně se všemi členy, které tato babička ve sběratelstkých začátcích vozila.


   Na dnešní den jsem se těšil skoro týden, kdy jsme se po dlouhé době s Dominikem a Martinem domluvili, že se společně opět vydáme někam na šutry. Dnešní plán byl původně směřován do oblasti kolem Cínovce, ale bohužel se mi den před výpravou podařilo prorazit olejovou nádrž a tak auto šlo do servisu. Co tedy dělat bez auta? Lokalit v Ústí nad Labem je dost, ale mě napadlo, že bychom mohli teoreticky jet starým již nepoužívaným vozem mojí babičky a to Škodou Felícií, kterou jsme na kameny jezdili v našich sběratelských začátcích. Stačilo jen zkontrolovat papíry od auta, jestli má technickou, pojistku apod.. Hlavní ale bylo to auto vůbec přivést znovu k životu, jelikož se s ním už neplánovalo jezdit kvůli odvařené spojce. 
zalezly
Suťové pole trachytu v Dolních Zálezlech.


Výchoz vulkanické brekcie na stále produktivní lokalitě.
   Chvíli jsem se v té stařičké Felícii vrtal, zapojil baterku a pak to zkusil. Naskočila! Motor běžel a krátká projížďka po ulici prozradila, že to bude zajímavá cesta, jelikož jsem musel motor túrovat do šílených otáček, aby auto vůbec jelo aspoň 50 km/h. Kluci trochu nechápali, čím to jedeme, ale řekli jsme si, že když už tu stařenku chceme nechat odepsat, tak se s ní ještě jednou projedeme a šutry a tímto se s ní rozloučíme. Cínovec jsme tedy rychle přehodnotili, jelikož tam bychom nejspíš nedojeli nebo spíše nevyjeli. Rozhodli jsme se tedy, že pojedeme po rovince kolem Labe směrem do Dolních Zálezel, kde konečně skoukneme několik míst, která o kterých přemýšlíme již nějaký ten pátek. 


   Nejdříve jsme se, po velmi pomalé cestě, zastavili poblíž sesuvu v Dolních Zálezlech. Tento sesuv, který se nachází hned nad tratí se uvolnil ve 30. letech 20. století a zasutil asi nejznámnější místní lokalitu zeolitů, což byl v té době lom s tzv. „Hibchovou žílou“. V této žíle byly obsaženy opravdu unikátní dutiny s místními zeolity. Bohužel to vše je dnes už minulost a přesná lokace této žíly je již nemožná. Prokopat se k ní by snad i nějak šlo, ale bez přesně známé polohy je to práce na velmi dlouhou dobu. My jsme celý sesuv prošli a pokusili se přímo na povrchu zachytit nějaké projevy místní mineralizace, která by nám dokázala naznačit, kde se daná žíla s minerály nachází. Byl odtud krásný výhled do krajiny a zajímavé geologické i botanické objekty k focení. Minerály ale téměř žádné až na žilky natrolitu. 
fakolit
Hezký vzorek bohatý na krystaly fakolitu (Dolní Zálezly).
Velikost vzorku cca 62 mm.


fakolit
Vzorek s poměrně velkými krystaly fakolitu ve vulkanické brekcii
(Dolní Zálezly).
Velikost krystalů do 5 mm.
   Poté jsme se závratnou rychlostí kdy nás předbíhali chodci dostali až na druhé dnešní místo, které jsme chtěli pořádně projít a to celou oblast kolem bývalé těžebny kaolínu. Tyto průzkumy je lepší dělat v průběhu zimy, kdy rostlinný pokryv není aktivní a tak jsme se dnes prali se vším možným roštím, lianami, kopřivami, ostružinami, chmelem, růžemi a kdo ví čím vším dalším. Průzkum ale odhalil zajímavé místo s nálezy natrolitových ježků velkých běžně kolem 1 cm. Nálezy učinil hlavně Martin, jelikož my s Domonikem jsme pokračovali dál v průzkumu a pak jsme zašli na místo s nálezy fakolitu, natrolitu, phillipsitu, kalcitu a wadu nacházející se v brekcii poblíž bazaltové žíly protínající pískovce s kaolinitem. 


   Vybalili jsme si věci, začali klepat první vzorky, když v tom volá Martin jak má krásné nálezy a že máme přijít. Martin byl od nás daleko a tak jsem mu řekl, že to zkoukneme až něco nakutáme tam kde jsme. Za minutu volal Martin znovu. Tentokrát mi ale řekl, že má rozřízlou nohu až na kost a že potřebuje do nemocnice. Samozřejmě jsme hned rychle upalovali k němu. Martin ležel na zemi, celý žlutobílý jak mu bylo zle a na noze měl rozřízlou kůži v délce přes 10 cm. No do kosti to naštěstí nebylo a ani to kupodivu nekrvácelo, takže jsme ho nechali vydýchat a pak jsme ho dopravili k autu. Martin dokonce většinu cesty šel sám a zavolal si sanitku. Sanitka si ho vyzvedla u benzínky a my s Dominikem se pak vrátili zpátky pro věci.
kalcit
Bohužel kleplý, ale i tak krásný vzorek skalenoedrů kalcitu potaženými oxidy manganu na podložce s drobnými krystalky fakolitu (Dolní Zálezly).
Velikost vzorku cca 58 mm.


natrolit
 Jeden z Martinových nálezů poblíž Dolních Zálezel. Velice estetický natrolitový ježek. Ještě najít primár...
   Když už jsme se k místu s bagáží dostali, tak jsme ještě na chvíli kopli. Nálezy byly celkem uspokojivé. Z tohoto místa nejsou velké krystaly, ale krása a především čistota drobných fakolitových krystalů je nepřekonatelná. Vzorků si člověk neodnáší mnoho, ale dá se říci, že každý co se najde je něčím jiný a krásný. Problém pak nastává s tím, co si člověk dá a nedá přímo do sbírky. Kolem čtvrt na pět jsme pobrali veškeré vybavení, vydali se k místu, kde měl Martin věci i vzorky a pobrali i to. Následovala ještě cesta domů, která byla také velmi zajímavá, ale dojeli jsme. Po cestě jsme se ještě stavili u Martina předat mu věci a Dominik se konečně podíval na Martinovu sbírku. Auto nás v pořádku dovezlo a já jsem rád, že jsme ho mohli vzít na poslední vyjížďku.


FOTO = Lokalita Dolní Zálezly a její okolí
FOTO 1 = Krystaly fakolitu na puklinách vulkanické brekcie
FOTO 2 = Krystaly fakolitu na puklině vulkanické brekcie
FOTO 3 = Krystaly fakolitu na puklině vulkanické brekcie
FOTO 4 = Krystaly fakolitu na puklinách vulkanické brekcie
FOTO 5 = Skalenoedry kalcitu zbarvené oxidy Fe a Mn v paragenezi s fakolitem
Jakub Mysliveček ©