minj
Lokality

 Paleontologie 

Pecínov u Kladna                               
(den konání 19.5. 2016)

pecinov
Ukázka části Tempskye.


   Poslední exkurzí tohoto týdne byl Pecínov u Nového Strašecí poblíž Kladna. Na této lokalitě jsem byl na exkurzi již před rokem a lokalita se mi velice líbila díky hojným a krásným nálezům křídové fauny a flóry. Letos jsem tedy využil další exkurzní předmět a opět si zapsal Pecínov. Průběh exkurze byl velmi podobný jako loni, jen jsme dnes sbírali na trochu jiných místech nebo v novém materiálu. Exkurze začala výkladem doc. RNDr. Stanislava Opluštila, Ph.D. a doc. RNDr. Martina Košťáka, Ph.D. o vrstevních sledech odkrytých lomem a poté jsme se již přesunuli na první etáž. Dělníci měli právě pauzu na oběd a tak jsme se zde mohli pohybovat relativně bez problémů. Na této etáži jsme zde však letos vůbec nic nenašli.
jinan
Listy jinanu staré 95 milionů let, které se vánku ještě ohýbaly.


Krásná ukázka části amonita Morrowites michelobensis (Pecínov u Kladna). Velikost vzorku 108 mm.
    Poté jsme se ale přesunuli na vyvezené tmavé slínovce na výsypku, kde jsme loni nebyli. Loni jsme sice sbírali v podobném materiálu, ale ten byl již předrcen a tak se toho moc nenašlo. Tentokrát jsme si však hezky zasbírali, jelikož materiál nebyl nadrcen. V tmavých slínovcích jsme zastihli suchozemskou křídovou flóru jako listy jinanu, otisky i celých větví jehličnanů (ten se povedl mě :) ) nebo třeba fosilní jantar. Samozřejmě většina lidí hledala především jantary, které jsou zde však maximálně 4 – 5 mm velké, ale jsou to opravdu jantary a navíc staré skoro 95 milionů let. :) Listy jinanů byli dokonce tak zachovalé, že se dali vcelku vyloupnout z horniny a byli ohebné. Jeden velmi hezký kamarádův vzorek dvou listů na hornině dokonce plápolal ve větru.


   Nakonec jsme se přesunuli na stejné místo, kde jsme před rokem hledali ve slínovcích amonity, ježovky, mlže, brachiopody apod. Díky tomu, že nás zde tentokrát bylo cca 20, tak se nám povedlo velké množství hezkých paleontologických ukázek. Mlžů se našlo samozřejmě spoustu a účastníci exkurze je brzy přestali sbírat. Objevilo se několik ježovek, přičemž dvě byly opravdu velmi pěkných a jednu z nich mám já, jelikož mi jí kamarád věnoval se slovy: „Já ty křídový brebery nesbírám.“ Doma jsem si tu „breberu“ opatrně vypreparoval tak, aby byla celá vidět na podložce a vznikl z toho nejlepší vzorek ježovky jaký mám. Já na vzorky moc štěstí neměl. Sice se mi povedl kus velkého amonita, ale nebyl celý a raději bych bral malého, ale celého než tato 3 žebra a nic víc. Místo toho jsem tahal samé pyrity, které ale v žádném případě nedosahují kvality těch Jeníkovských.
jezovka
 Krásná ukázka ježovky Micraster
 (Pecínov u Kladna).
Velikost vzorku 103 mm.


amonit
Krásná ukázka amonita druhu Metoicoceras geslinianum.
   Když už jsme byli u těch amonitů, tak se povedli dvě krásné ukázky celých amonitů druhu Metoicoceras geslinianum, které prý půjdou na fotky do publikace o křídových amonitech. Největší kousek se však povedl úplně nakonec kamarádce Verče, která objevila velkého cca 30 – 35 cm velkého téměř celého amonita druhu Morrowites michelobensis. Takový nález všechny dostal a já si připadal jako na přehlídce filmových hvězd, jelikož začalo masivní focení právě nalezeného exemláře. Vcelku nakonec vyndat nešel a tak kluci pomohli s částmi amonita Verče do auta a ona si ho doma složí.


   Bohužel jsme už museli jít a opustit druhou skupinu, která zde byla v rámci jiné exkurze. Na lokalitu se určitě chci ještě někdy podívat a to ideálně sám, ale kdy to bude to nevím. Hlavně si musím sehnat povolení ke vstupu na výsypky…
amonit
Skvělý nález amonita Morrowites michelobensis.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Hlízy pyritu ve slínovci
FOTO 2 = Drobné zrno jantaru v hornině
FOTO 3Drobné zrno jantaru v hornině
FOTO 4List jinanu na hornině
FOTO 5
Kus amonita Morrowites michelobensis
FOTO 6Vzorek se všemi čtyřmi rostlinami, které se v daných vrstvách dají najít včetně větve jehličnanu Kettneria elegans
FOTO 7Krásná ukázka části amonita Morrowites michelobensis
FOTO 8 = Krásná ukázka ježovky Micraster
Jakub Mysliveček ©