minj
Lokality


Naše exkurze - Krupka (Knöttl, žíla Lukáš)
(den konání 3.4. 2016)

exkurze
Naší exkurzi jsme začali u štoly Barbora, kde jsme si pověděli základní informace o Krupce. Autor Ota Kinc


   Již delší dobu jsem přemýšlel o tom, že bych uspořádal mineralogickou exkurzi na nějaké lokality u nás na Ústecku, ale stále jsem si na to netroufal. Nakonec jsem se v polovině března rozhol, že exkurze bude a začal si stavět plán kolik lidí vzít, jak o tom dát lidem vědět, kam se půjde atp... Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k závěru, že bude lepší si to napoprvé vyzkoušet tak trochu neoficiálně. Napsal jsem tedy lidem, kteří se mnou chtěli za poslední rok vyrazit na šutry a se kterými jsem si dopisoval emailem. Dohromady jsem oslovil 6 zájemců a doufal, že alespoň nadpoloviční většina bude mít zájem a čas. A nvýběr loklait byl téměř jasný, jelikož všichni chtěli především do Krupky na Knöttl. 
barbora
Aktuální podoba velmi fotogenického portálu štoly Barbora.


Hezká ukázka biotitu na křemeni
(Krupka - štola Barbora).
Velikost vzorku 116 mm.
   Nakonec to dopadlo tak, že jsme se na místě setkání, které bylo u portálu štoly Barbora sešli v krásných 7 lidech včetně Martina s Naty. Počasí nám mělo přát krásným jarním slunečným dnem a uváděných 18 °C pravděpodobně byla mírně podhodnocená předpověď. Účastníci byli jmenovitě: Ota, Petr, Hanka, Standa a Martin s Naty, kteří se ale hned na první lokalitě oddělili a pak jsme je potkali až na "Bismutce".
   Exkurze začala úvodem do historie dolování v Krupce, stručnou geologickou stavbou a historií a následně pokračovala po mineralogicky a historicky zajímavých místech na Knöttlu i mimo něj. Na každém místě jsme se pověděli něco málo o konkrétním objektu a poté cca hodinku hledali mineralogické ukázky.


   Naší první zastávkou byla úpravárenská halda štoly Barbora, kde jsme nacházeli témě výlučně do 15 cm velké lupeny krystalů biotitu a vzácněji cinvalditu v pegmatitovém materiálu ze štoly. Všichni byli samozřejmě natěšení na vzorky a toto místo jetedy moc neuspokojilo.
   Dále jsme se přesunuli o několik desítek metrů dále na povrchovou dobývku a jednu z nejstarších památek na historickou těžbu na Krupce, tedy na Mahlerovu žílu. Zde jsme hledali typické ukázky kasiteritu, ale místo je již tak přesbírané a především tak zaneřáděné pokácenými větvemi z okolí lanovky, že se nám povedly pouze dokumentační vzorky s max. 2 mm velkými xx kasiteritu. Navíc při odchodu jsem tak nějak ztratil přehled o tom, kde jsem nechal své geologické kladívko a tak jsme ho cca 10 minut společnými silami hledali, ale nenašli.
zwickenpinge
 Jedna z lokalit na kterých jsme se v průběhu exkurze podívali byla halda Zwickenpinge.


kremen
Čerstvý nález krystalu křemene z "Bismutky".
   Nechtěl jsem zdržovat další průběh exkurze a tak jsme zamířili na další místo. Díky Otovi jsme ale šli oklikou po cestě, což bylo velmi dobré, jelikož jsme se dostali k zajištěnému komínu č. 1, kde jsme si udělali krátkou 5ti minutovou zastávku a Petrovi se zde podařilo najít téměř 1 cm velký krystal kasiteritu.
   Následně jsme se přemýstili na haldu Zwickenpinge, kde jsem opět udělal krátké informační intro a nechal zde účastníky exkuze hledat. Vrátil jsem se totiž na Mahlerovu žílu, kde jsem nakonec své kladívko našel. Když jsem se vrátil k ostatním, tak už měli vzorky z malachitem a azuritem. Nacházelo se i poměrně dost kasiteritů a Hance se povedl dokonce drobný cca 3 mm velký krystal zeleného apatitu. Trochu nás zde ale zmílil jeden zález s minerály kovového vzhledu, načež jsme se shodli, že se jedná o vzorek pyrhotinu z Horní Blatné a nějaký vtipálek ho zde hodil na haldu. Nejlepší vzorek opět našel Petr, který přinesl dutinku plnou drobných xx kasiteritu zalitou jílem. 


   Exkurze se nám přesunula do vé druhé části, což byla část sběratelská. Doposud jsme totiž nebyly na sběratelsky moc nadějných místech a nyní jsme mířili na rok známou Bismutovou haldu neboli "Bismutku". Zde jsme se tedy setkali s Martinem a Naty a brzy po příchodu začali šutrácké žně. Objevovali jsme ryzí bismuty, kasiterit, chalkopyrit, wolframit, křemen a fluorit. Žádný exktra vzorek (snad jen kromě Petrova poměrně velkého wolframitu) se sice nenašel, ale všichni odcházeli spokojeni, jelikož batohy začaly těžknout pod tíhou vzorků. Následně jsme opět prošli kolem Zwickenpinge, ale tentokrát jsme mířili na Prokopský peň. 
pen
Účastníci exkurze při sběru na Prokopském pni.


topaz
Krystaly topazu na greisenu
(Krupka - Prokopský peň).
Velikost vzorku 109 mm.
   Na pni jsme si opět jako všude pověděli něco o daném místě a o tom co se zde dá najít. Nejprve jsme s Otou ale museli ostatní zaškolit v rozeznávání topazů od křemenů, což především pro začínající sběratele (ale i řadu pokročilých) je téměř nesplnitelný úkol. Zde jsme nacházeli typickou paragenezi místních minerálů. Našli jsme křemeny, fluority, molybdenity a topazy. Apatity se nám najít nepodařilo, ale přesto si každý opět odnášel hromadu vzorků. Mě se na poslední chvíli povedlo udělat asi můj zatím druhý nejhezčí molybdenit, který si pravděpodobně zařadím i do sbírky, v což jsem v dnešní exkurzní den nečekal, že se stane (přeci jen po několika celodenních návštěvách lokality, kdy se mi takový vzorek povedlo udělat pouze jednou, nebyla šance nálezu za hodinu sbírání moc velká).


   Poslední lokalitou, kterou jsme navštívili byl povrchový výchoz žíly Lukáš. Tím jsme opustili revír Knöttl a zamířili do revíru Steinknochen. Účastníci exkurze již byly dosti vyčeráni a tak strmý výstup k žíle byl velmi namáhavý. Nakonec jsme se tam ale dostali všichni, já naposledy řekl něco o lokalitě a už se zase sbíralo. Nacházeli jsme poměrně dost zelených apatitů v křemenné žilovině často s drúzovým vývojem. Kromě toho jsme narazili též na všudypřítomný cinvaldit, místy na wolframit a dokonce se objevil i kasiterit, který je zde velmi vzácný (tak vzácný že na tomto úseku žíly nebyl ani těžen).
   Museli jsme se Standou už jet a tak jsme se rozloučili s ostatními a domluvili si, že další exkurze určitě bude. :)
molybdenit
Hezký vzorek šestibokých xx molybdenitu až 15 mm velkých v křemeni
(Krupka - Prokopský peň).
Velikost vzorku 79 mm.


   Plán příští exkurze zatím není vymyšlen (je možné že bude stejný jako byl tento), ale konání exkurze již bude oficiální, bude uveden zde na stránkách a exkurze se bude moci zúčastnit každý kdo bude chtít a vejde se do maximálního počtu účastníků.


FOTO = Lokality na Krupce - Knöttlu (Bohosudov)
FOTO 1Zrno bismutu na křemeni
FOTO 2 = Krystaly topazu na greisenu
FOTO 3Hezká ukázka biotitu na křemeni
FOTO 4Krystaly křemene
FOTO 5
Hezký vzorek šestibokých xx molybdenitu až 15 mm velkých v křemeni
Jakub Mysliveček ©