minj
Lokality


Dobranka u Dobrné
(den konání 6.2. 2016)

kalcit
Krásný nález srostlice xx kalcitu.


   Na dnešní den jsme měli naplánovanou výpravu na zeolitovou lokalitu Dobranka u Dobrné a to celkem ve 4 lidech. Půl hodinky před odjezdem se ale projevily dopady bujaré páteční noci a tak jsme nakonec jeli jenom ve dvou společně s Jirkou. Počasí nám dnes přálo a téměř celý den bylo slunečno a poměrně i teplo. Na lokalitu jsme dorazili kolem desáté hodiny a ihned se vydali na průzkum. Dnešní plán byl totiž prozkoumat oba svahy údolí, kde vystupují mohutné výchozy se sloupovou odlučností a které jak jsme doufali mohou skrývat zajímavé nálezy.
natrolit
Důkaz, že i v balvanech se dají nalézt hezké dutiny se zeolity.


Nálezy thomsonitů nás překvapily. Škoda, že takto kvalitní dutiny byly pouze dvě.
   Pod těmito skalami se válí velké množství již rozpadlých sloupů, které jsme dnes téměř celý den rozbíjeli. Občas se stalo, že v některém z nich byly hezké dutiny se zeolity. Nejčastěji jsme nacházeli natrolit v dutinách až 15 cm velkých. Tyto dutiny se ale při formátování téměř vždy zničili a tak toho moc nezůstalo. V jednom místě s bazaltem až trachybazaltem jsme dokonce narazili na dutiny s thomsonitem, který byl téměř totožný s některými vzorky z nedalé lokality Pustý vrch u Folknářů, avšak polokoule tohoto minerálu zde byly větší. Za zmínku stojí také nálezy drobných oranžových krystalů phillipsitu na analcimech ve stejném materiálu jako byly nálezy thomsonitu.


   Když nás již nebavilo rozbíjet tyto spadané balvany rozhodli jsme se na celkový průzkum údolí. Některé výchozy se zdály být nadějné, ale na jejich ověření jsme již neměli čas, jelikož jsem se dnes ještě musel učit na jednu z pondělních zkoušek. Ještě jsme zašli na starou lokalitu typických místních sněhově bílých natrolitů, oranžových gmelinitů, žlutých phillipsitů a mnoha dalších minerálů. Toto místo by se možná ještě dalo oživit, avšak sběratelé to zde již nenavštěvují a tak místo velice rychle zaniká. No uvidíme někdy příště, jestli se zde něco zajímavého dá stále najít. :)
thomsonit
Jedna z nalezených dutin thomsonitu
(Dobranka u Dobrné).
Velikost dutiny 95 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Krásný vzorek xx kalcitu
FOTO 2 = Růžovooranžové xx phillipsitu s kalcity na drobných xx analcimu
FOTO 3Růžovooranžové xx phillipsitu s kalcitem na drobných xx analcimu
FOTO 4Phillipsit v dutině
FOTO 5
Natrolit
FOTO 6Hezký vzorek thomsonitu
FOTO 7Velká dutina s natrolitem
FOTO 8
Velký vzorek thomsonitu s phillipsitem
FOTO 9 = Hezký vzorek dutiny thomsonitu
Jakub Mysliveček ©