minj
Lokality

 Mineralogie 

Brná v Ústí nad Labem
(den konání 21.6. 2016)

brna
Nejdříve jsme trochu poklidili.


   Lokalitu zeolitů Brná mám velice blízko svého bydliště. Dokonce když se podívám z okna svého pokoje, tak na lokalitu vidím. A přesto se této lokalitě moc nevěnujeme. To je bohužel vidět i na kvalitě vzorků, které máme ve svých sbírkách a tak jsme se dnes domluvili s Jirkou, že se sem vydáme na celý den a pokusíme se o nějaké lepší nálezy. Prozatím jsem zde totiž nestrávil nikdy více jak 4 hodiny, spíš jsem zde byl vždy tak 2 hodiny a za tu dobu se toho moc nestihne. No a vzorky minerálů z této lokality jsou velice efektní, takže nás myšlenka udělat zde nějaké pěkné vzorky nemusela dlouho přemlouvat.
rohac
Na lokalitě nás čekal krásný roháč.


A poté jsme odkryly spodní část žíly.
   Na lokalitu jako takovou jsme se dostali cca ve dvanáct hodin, jelikož jsme každý měli ráno ještě nějaké zařizování a tak jsme vyráželi později než normálně. Skoro to vypadlo, že výpravu budeme muset odpískat, jelikož se na nás hnali temné mraky a v lese při výstupu k lokalitě bylo šero jako při večerním stmívání. Přesto jsme se vydrápali až k lokalitě, kde jsme po strmém výstupu chvíli vydýchávali. Výstup není lehký ani pro nás a nedokážu si představit, že by se sem drápal někdo starší nebo silnější. Bylo by to o život.
   Lokalita samotná se od naší poslední návštěvy koncem února téměř vůbec nezměnila. Částečně za to může fakt, že je téměř neznámá a částečně také to, že je v dostupné literatuře její poloha popsána špatně.


   Po krátkém odpočinku jsme se rozhodli, že se pokusíme ověřit hloubku žíly a že to vezmeme pěkně od spodu. Jirka začel "uklízet" materiál, zasekaný za kládou, kterou jsme zde při naší první návštěvě lokality s Martinem dali, aby odtěžený materiál nepadal dolů do cesty případným kolemjdoucím zvědavcům. Když bylo odklizeno, začali jsme pomalu jít do hloubky. Když se Jirka dostal do cca 1,5 metru tak jsme zjistili, že žíla se s hloubkou částečně rozšiřuje, avšak v naší partii směrem do hloubky ubývaly dutiny s nálezy místních minerálů. Těmi byly krystaly harmotomu do 5 mm, krystaly fakolitu do 5 mm a krychličky přeměněných pyritů na limonit do 0,5 mm. 
kalcit
 Krystaly kalcitu na harmotomu (Brná). Velikost vzorku 54 mm.


harmotom
Dutina s xx harmotomu původně znehodnocená tenkou vrstvou nevzhledného kalcitového povlaku (Brná). Velikost vzorku 113 mm.
   Na zelený chlorit jsme narazili pouze v jedné malé dutině a spíše nás překvapila velikost krystalů harmotomu a přítomnost hezkých ukázek fakolitu. Téměř 60% dutin bohužel znehodnocuje ošklivé celistvé povlaky kalcitu, které je chemicky lehké odstranit, ale poškodí se i krystaly harmotomu. Místy se našly dutiny s klenci kalcitu do 7 mm.
   Po tomto ověřování směrem do hloubky jsme se rozhodli, že přejdeme o kus výše, kde jsme v minulosti našli hezké ukázky místních minerálů. Času nám ale už moc nezbývalo a tak jsme nakonec nezískali takové vzorky po kterých jsme toužili. Přesto jsme si každý odnesl pár pěkný ukázek harmotomů, několika dutin i s chloritem a několik fakolitů.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Krystaly kalcitu na harmotomu
FOTO 2 = Dutina s xx harmotom
FOTO 3Dutiny s xx harmotomu
FOTO 4Dutina s xx harmotomu
FOTO 5
Dutina s xx harmotomu a chloritu
FOTO 6Dutina s xx kalcitu narůstající na harmotom
FOTO 7 = Dutina s xx harmotomu a kalcitem
FOTO 8Dutina s xx harmotomu, kalcitu a růžicemi xx fakolitu
FOTO 9Dutina s xx harmotomu původně znehodnocená tenkou vrstvou nevzhledného kalcitového povlaku
Jakub Mysliveček ©