minj
Lokality


Stříbro - jáma č.2
(den konání 22.3. 2015)

stribro
Spodní rozvezená část haldy jámy č.2.


   Na dnešní den jsem se opravdu těšil již 14 dní. Dostal jsem totiž od kamaráda echo ohledne odvezené části materiálu z haldy jámy č.2 ve Stříbře. Na lokalitě jsem nikdy nebyl a ani mě to sem nikdy moc netáhlo, jelikož jsem měl za to, že se zde již nedá nic pěkného najít. Díky odvozu materiálu se ale na světlo dostal nový nepřekopaný materiál a to byla šance, která se nezahazuje.
   Vyráželi jsme v osm hodin z Prahy, bylo zamračené studené počasí, ale naštěstí nepršelo, jak naše rosničky vyhrožovaly.
sfalerit
Sfaleritové žilky a křemenná dutina se sfaleritovými krystaly (Stříbro - Jáma č.2). Velikost vzorku 80 mm.


Právě nalezený vzorek galenitu.
   Vyrazili jsme ve složení Ruda, Mára, Martin a já. Na lokalitu jsme dorazili krátce před desátou hodinou.
   Halda jámy č.2, která těžila těleso tzv. "Dlouhé žíly" byla odbagrována ve dvou místech na západní straně někdy koncem února nebo začátkem března tohoto roku. Při tomto bagrování byla kompletně odvezena poloha s miniem, které se zde vyskytovalo v pěkných rudých ukázkách.
   My jsme se nejdříve podívali na menší vybagrovanou část, kde jsme ale nic pěkného nenašli a tak jsme se přesunuli níže.


   Níže položená větší odbagrovaná část haldy už od cesty nechávala tušit skvělé nálezy. Křemenná žílovina s krystaly se zde vyskytuje pomalu na každém druhém kameni. Minerály nejsou na haldě nejsou nijak rozděleny a vše se dá najít všude, respektivě vše je vázáno na křemennou žílovinu.
   Křemeny zde tvoří krystaly veké až 3 cm narostlé do drúzových dutin. Větší krystaly křemene se dají najít jako vypadlé "plováčky" při kopání. Na křemeny zde běžně narůstá tmavý sfalerit tvořící krystaly běžně kolem 3 mm. Velice výrazným minerálem je zde galenit tvořící krychle narostlé v samotné hornině a křemenné žílovině. Nejvíce estetické jsou vzorky galenitových krychlí narůstajících do drúzových dutin křemene.
kremen
 Křemenná drúzka
(Stříbro - Jáma č.2).
Velikost vzorku 44 mm.


baryt
Narůžovělé barytové krystaly narostlé na krystaly křemene (Stříbro - Jáma č.2). Velikost vzorku 155 mm.
   Při paběrkování i kopání jsme někdy naráželi na medově zbarvené krystalky barytu velké do 1 cm, který často doprovázely drobné světle zelené do 4 mm velké krychličky fluoritu zarostlé v křemeni. Častý byly také nevýrazné impregnace pyritu.
   Já jsem nejdříve paběrkoval a poté se dal na kopání. Při kopání jsem šel především po kdrúzkách větších krystalů křemene, ale nacházel jsem i ostatní výše popsané minerály. Mezi nejlepší vzorky patří krychle galenitu o hraně cca 4 cm, kterou jsem ale bohužel neviděl a klepl jí asi ve třetině. I tak se ale jedná o krásný vzorek. Vzorek který mne potěšil byla drúza mnoha narůžovělých barytových tabulek o velikosti kolem 3 mm v dutině křemene.


   Ostatní našli také velmi pěkné ukázky místní mineralizace a především Martin měl pěkné ukázky dutin se sfaleritem, růžicemi medových barytů a galenity zarostlé v hornině. Ruda s Márou měli zase hezké ukázky křemenných drúz. Mezi zajímavosti patřil můj nález pseudomorfózy křemene po kalcitové dutině.
   Z lokality jsme odjížděli ve tři hodiny s narvanými batohy. Lokalita se mi velmi líbila a určitě se sem ještě někdy podívám.

Nalezené minerály:
Křemen, sfalerit, galenit, baryt, sádrovec, pyrit a fluorit.

galenit
Krychle galenitu v křemenných dutinách (Stříbro - Jáma č.2).
Velikost vzorku 93 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Galenit v křemeni
FOTO 2 = Křemenná drúza se sfaeritem
FOTO 3Brekcie s úlomky horniny a křemenným tmelem
FOTO 4Křemenná pseudomorfóza po kalcitu
FOTO 5 =
Galenit v křemeni
FOTO 6Křemenná drúza
FOTO 7Narůžovělé barytové krystaly narostlé na krystaly křemene
FOTO 8 = Krystal křemene
FOTO 9Sfaleritová žilka s krystaly
FOTO 10 = Krystal křemene
FOTO 11Křemenná drúza
FOTO 12Srostlé galenitové krychle v dutině křemene
FOTO 13
Křemenná drúzka
FOTO 14Galenit na křemeni
FOTO 15Sfaleritové žilky a křemenná dutina se sfaleritovými krystaly
FOTO 16Krystaly žlutavého barytu v křemenné dutině po vylouženém minerálu
FOTO 17Galenit v křemeni
FOTO 18Krychličky galenitu a krystaly sfaleritu v křemenné dutině
FOTO 19Původně galenitová krychle o hraně 4 cm na křemeni
FOTO 20Galenit se sfaleritem v křemeni
FOTO 21Krychle galenitu v křemenných dutinách
Jakub Mysliveček ©