minj
Lokality


Střekov osada - průzkum
(den konání 3.1. 2015)
skalka
Skalka s výskytem zeolitů.


   Nemoc ani počasí nepřálo, aby jsme se koncem roku podívali do Mariánské skály a začátek roku s bohatou sněhovou nadílkou nám také nepomohl. V posledním letošním Minerálu jsem se však dočetl o nové lokalitě u obce Brná, kde se má nacházet vzácný harmotom. Jeho výskyt v Českém středohoří byl nyní vůbec poprvé popsán právě odtud a tak jsem si vytipoval, kde by lokalita mohla být a přes sněhovou nadílku jsme se s Martinem vydali hledat lokalitu už 28.12., ale lokalitu jsme nenašli. Druhý pokus o nalezení lokality byl právě dnes.
vykop
Malý mineralogický výkop.


klinochlor
Malá dutina s kulovitými útvary klinochloru. Velikost kuliček 1 mm.
    Tentokrát jsme se řídili udaným směrem z Minerálu a tak jsme byli na průzkumu jv. od Nové Vsi. Svahy zde však patří už ke Střekovu a né k Brné. Svah je zde poměrně dost geologicky komplikovaný. Velká kamenná moře tvořená čedičem, polohy s tufy, které prorážejí strmé čedičové žíly apod...
   S Martinem jsme se rozdělili a já po chvíli našel nejspíše starý lůmek nebo přírodně rozpadlou stěnu čediče s velkým množstvím drobných dutin kalcitu. Při dalším průzkumu jsem navíc objevil větší čedičovou skalku, jeljíž dutiny obsahovaly zajímavé minerály.


   Martin mi zavolal, že našel nějaký výkop a tak jsem se vydal za ním. Nad předchozí čedičovou stěnou s kalcity byl malý výkop, ze kterého mezitím vytáhl zajímavé ukázky minerálů v dutinách o velikosti max 3 cm. Většinou se jednalo o kalcit, ale nejspíš zde byl i chabazit, který ale nemohu určit s jistotou, jelikož krystaly spíše připomínali apofylit (budu muset odebrat ještě několik vzorků, pro přesné určení).
   Poté jsme se vydali k druhé skalce, kde jsme v dutinách nalezli natrolit v jehlicovitých krystalech do 2 mm a snopečkovtých agregátech. Ve většině dutin se však nachází analcim do 1 mm. Dalšími nalezenými minerály byly phillipsit a chabazit. Zajímavý byl také nález tmavě zelených kulovitých útvarů, nejspíše patřící klinochloru.
analcim
Dutina s krystaly analcimu
(Střekov osada).
Šířka dutiny 22 mm.


natrolit
Dutina s bílým natrolitem
(Střekov osada).
Velikost dutiny 16 mm.
   Přestože jsme prošli většinu svahu nad Střekovem osadou, vytoužené harmotomy jsme nenašli. Snad příště... Každopádně zajímavý výskyt zeolitů v oblasti budeme muset ještě detailněji prozkoumat, přestože sběratelskou hodnotu tyto vzorky malých rozměrů nemají. A naví musím upozornin na místní divočáky. Nahánění se s nimi po lese je sice adrenalin, ale také dost nebezpečný sport, takže pozor na ně. 


FOTO = Lokalita
FOTO 1Natrolit
FOTO 2 = Dutina s bílým natrolitem
FOTO 3 = Dutina s krystaly analcimu
FOTO 4Dutina pravděpodobně s chabazitem
FOTO 5 Malá dutina s kulovitými útvary klinochloru
Jakub Mysliveček ©