minj
Lokality


Rytina soutěska, Jezuitská rokle
(den konání 31.5. 2015)

vychoz
Výchoz s thomsonity je však malý. Zde pouze světlejší spodní část. Vrchní tmavý bazalt je téměř bez dutin.


   Na poslední květnový den jsme měli s Martinem naplánovanou výpravu na Cínovec, ale Martin nakonec nemohl, takže jsem si řekl, že se podívám jen na chvilku někam blízko. Vzhledem k pěkným nálezům terciérní flóry z páteční exkurze do dolu Bílina jsem byl navnaděn spíše na zkameněliny a tak volba byla jasná - nedaleké údolí kolem potoka Rytina, kde se nachází hned několik výchozů s ukázkami terciérních fosílií.
thomsonit
 Thomsonit na analcimu (Rytina soutěska). Velikost krystalů do 3 mm.


Koryto potoka v Jezuitské rokli.
   Spodní část rokle má být ale také známou mineralogickou lokalitou odrůdy chabazitu - fakolitu. Ten se má nacházet v dutinách v nejníže situovaném vulkanickém proudu. Na místě jsem ale nenašel nic co by naznačovalo, že by se zde tento minerál ve společnosti s analcimem měl vyskytovat. Za to při pokračování průzkumu jsem objevil místo s až 10 cm velkými dutinami s thomsonitem, který je odtud také popisovaný a který předchozí autoři řadí ke gonarditu neboli metathomsonitu.


   Jak jsem již psal výše - nebyl jsem navnaděn ani vybaven na dobývání dutin se zeolity z tvrdé bazaltové skály a tak jsem si jen pokusně kopl, pobral nějaké dokumentační vzorky a vydal se dál po úbočí vrchu Matrý. Zde se má nacházet lokalita s výskytem terciérních ráčků, žab a samozřejmě flóry. Toto místo jsem chtěl dnes najít ,ale nakonec jsem přehodnotil situaci a vydal se na nedalekou lokalitu Jezuitská rokle. Tato velmi stará paleontologická lokalita byla téměř zapomenuta a my ji již dvakrát hledali. Dnes jsem již věděl, kde se lokalita bude nějspíš nacházet a opravdu jsem v okolí dvou potoků našel místa s výskytem bitumenózních břidlic a diatomitů.
listy
Stačilo párkrát opatrně klepnout a už vypadl první otisk listu.


alnus
Alnus (Jezuitská rokle).
Velikost vzorku 57 mm.
   Neměl jsem sebou věci na kopání a ani jsem kopat něchtěl, takže jsem si našel jeden výchoz, kde jsem získal několik otisků listů a ještě zběžně prozkoumal celou lokalitu. Místní les je opravdu zajímavý. Díky terciérním a křídovým sedimentů v podloží se totiž celá rokle pohybuje pomalu směrem dolů do údolí a tak zde vznikají jakési valy. Díky vodní erozi se navíc odkrávají místa vhodná ke sběru zkamenělin.
   Začínalo se šeřit a tak jsem zamířil k autu. Při cestě jsem ještě viděl dvakrát jezevce, což mě ani nepřekvapilo, jelikož toto údolí je opravdu odlehlé a zvířata i lidé zde hledají klid od ruchu okolní civilizace. Jistě se sem brzy podívám a tentokrát již budu i více pracovat.


FOTO = Lokalita Rytina soutěska
FOTO 1Thomsonit na analcimu
FOTO 2 = Thomsonit na analcimu

FOTO = Lokalita Jezuitská rokle
FOTO 1Salix
FOTO 2Daphnogene cinnamomifolium
FOTO 3
Acer tricuspidatum
FOTO 4Alnus
FOTO 5 = Acer tricuspidatum
Jakub Mysliveček ©