minj
Lokality


Mědník, Loučná pod Klínovcem
(den konání 27.12. 2015)

loucna
Kaple na vrchu Mědník, která je cílem hornických poutí.


   Po Vánocích jsme si se Zuzkou udělali dovolenou ve dvou v Krušných horách. Byi jsme zde jako turisti, ale přesto jsem dva dny ze tří byl alespoň chvilku na šutrech. :) První den jsme se zajeli podívat na vrch Mědník u Měděnce, odkud jsou krásné výhledy a hlavně je toto místo velmi hornicky významné. Celý malý vrch tvořený skarny je doslova provrtán ve všech možných směrech. Jedná se o pozůstatky především středověké těžby a v menším množství novověké těžby. My jsme zhlédli nově vybudovaná ústí štol Země zaslíbená a Skalní jáma. O minerálech to zde nebylo, přestože věřím, že na zdejších haldách by se ledacos najít dalo a jen při cestě k rotundě na vrcholu jsem pozoroval nejeden malachitový šutr.
lokalita
 Stav lokality Loučná pod Klínovcem díky nadměrné popularizaci na youtube mluví za vše...


pseudoleucit
Tento materiál je sběratelsky nezajímavý, avšak jako dekorace se mi velice líbil a tak jsem si jej vzal. Jednou nebudou ani klasické pseudoleucity, natož tyto vzorky se zarostlými krystaly v hornině.
   Přesto se mi zde v jednom místě podařilo najít zajímavý vzorek, nejspíše krystalů epidotu. Na prohlídku nedalekého bývalého dolu Měděnec již nebyl čas a tak jsme nasedli do auta a jeli dále.
   Odpoledne jsme se ještě při zpáteční cestě zastavili v Loučné. Zdejší situaci raději hodnotit raději ani nebudu. Tato lokalita prostě neměla být veřejně publikována na youtube a celkem jsem se zděsil jak se to zde od začátku listopadu změnilo. Já zde prohledal hromady hlušiny vyházené z jam a stačilo mi to bohatě. Dokonce i jeden vetší vzorek, na preparaci se urodil. Nezvětralých pseudoleucitů zde tolik není, ale přesto jsem odcházel po pouhé hodině spokojen. 


   Z jedné z jam jsem si dokonce vytáhl balvan, který nikdo nechtěl a byl plný světlých zvětralých pseudoleucitů do 8 cm zarostlých v hornině. Balvan měl velikost kolem 40 cm a já si ho prostě musel vzít jako suvenýr do záhonu k zahradnímu sezení, jelikož tento typ magmatu je poměrně vzácný a mě jako (snad) budoucímu magmatickému petrologovi a vulkanologovi se i tato ukázka velmi líbí.

   Další den jsem ještě šel na průzkum okolí Přísečnické přehrady, kde se mají nacházet hezké vzorky fluoritů (nejedná se o zničenou lokalitu zveřejněnou na youtube penem M. Vanekem - další lokalitou, která neměla být publikována veřejně). Prošel jsem se pěkně a lokalitu jsem nenašel. Místo toho jsem však viděl krásné výhledy na krajinu Krušných hor zalitou paprsky zapadajícího slunce a to mi plně stačilo. :)
pseudoleucit
Krystaly pseudoleucitu zarostlé v hornině - vzorek budu preparovat
 (Loučná pod Klínovcem).
Velikost vzorku 195 mm.


FOTO = Lokalita Mědník u Měděnce
FOTO 1Pravděpodobně epidot

FOTO = Lokalita Loučná pod Klínovcem
FOTO 1Srostlice pseudoleucitu
FOTO 2Hezká srostlice pseudoleucitu
FOTO 3Hezká ukázka pseudoleucitů v hornině
FOTO 4Zvětralý, ale hezký krystal pseudoleucitu na hornině
FOTO 5Krystaly pseudoleucitu zarostlé v hornině - vzorek budu preparovat
Jakub Mysliveček ©