minj
Lokality


Krupka - Knöttl
(den konání 24.9. 2015)

nalez
Krásný nález z haldy Cimrmana.


   Tak téměř čtvrtletní učení na matiku se vyplatilo a zkouška je úspěšně za mnou. A kde lépe oslavit úspěšné pokračování do dalšího ročníku studií než na šutrech... Výběr lokality byl poměrně jednoduchý, jelikož jsem se ještě letos chtěl jednou podívat na Bismutovou haldu "Bismutku" v Krupce, kterou jsme na jaře s kamarády našli.
   Vyrazil jsem pouze s Martinem, jelikož Dominik měl ještě v plánu jednu zkoušku si udělat a zůstal v Praze. Počasí se vydařilo a poměrně nízká teplota kolem 15°C vůbec nevadila, jelikož jakmile se rozpustila mlha a vylezlo slunko, tak bylo pěkné vedro.
kremen
 Velký krystal křemene
(Krupka - "Bismutová halda").
 Velikost vzorku 53 mm.


kremen
Křemenná drúza s kasiteritem (Krupka - "Bismutová halda"). Velikost vzorku 51 mm.
   V Krupce jsme museli být až do sedmi, takže jsme chtěli kopnout 3 haldy. Nejdříve jsme ale prošli oblast západního Knöttlu, kde je spousta velkých hald po těžbě kasiteritu a kde by se případně něco dalo najít. Zhlédli jsme haldy a vydali se na haldu štoly Cimrman, kde jsme kopali cca 1 hodinu. Nálezy bohužel moc nepadaly, ale přesto jsme nalezli několik krystalů kasiteritů, přičemž největší měl 7 mm. Na haldě se dají také celkem běžně najít světle zelené krystaly apatitu podobných rozměrů. 


   Rozhodli jsme se raději přemístit na hlavní dnešní haldu, kde jsme chtěli kopnout a to na "Bismutku". Když jsme na místo přišli, tak jsme se zarazili. Někdo to zde pořádně rozkopal a bohužel intenzita a velikost kopání postihla téměř celou haldu.
   No chvilku jsme se snažili najít nějaké bismuty v křemeni a mě se opravdu dařilo. Po chvíli jsem ale došel až do místa, kde již křemeny s bismuty nebyly a tak jsem se přidal k Martinovi, který na svém místě narážel na pěkné drúzy křemenů. Na haldovinu poměrně nepoškozené křemeny se vyskytovali buď ve formě volných krystalů, často s dobře viditělnými fantomy, ale také jako větší drúzy žíloviny do 10 cm velikosti. Navíc zde Martin našel vzorek s množstvím krystalů kasiteritu o velikosti kolem 5 mm zalité v jílu, takže jsem se k nemu přemýstil a kopali jsme společně.
   
fluorit
Právě nalezený vzorek 3 cm krychlí fluoritu! Největší popsané xx fluoritu na Knöttlu jsou do 2 cm...


kremen
Křemenná drúza
(Krupka - "Bismutová halda").
 Velikost vzorku 64 mm.
   V mé část výkopu byly spíše velké balvany a nějaké nálezy trvaly poměrně dlouho než nakonec začaly vyskakovat z haldoviny. Martin pokračoval tam kde kopal a nálezy mu lezly stále. Já po chvíli našel tři zajímavé vzorky. Prvním byl velký single krystal křemene velký přes 5 cm. Druhým nálezem, který nám vyrazil dech byla dvojice světle zelených krychlí fluoritu zarostlých v jílu velkých 3 cm! A posledním lepším vzorkem byla drúza drobných krystalů křemene a slíd s jedním velkým krystalem křemene. Martin našel množství větších drúz a poslední drúza, která vypadla již téměř za tmy byla asi nejlepší o velikosti kolem 10 cm s neponičenými krystaly. No a nakonec jsme po sobě díry samozřejmě zahrnuli, jak se jen dalo. :)
    Krupka je prostě úžasným místem, které skýtá skvělé nálezy, ale chce to aktivně hledat a prozkoumávat staré haldy a doufat, že něco hezkého vypadne.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Drobné jehlice bismutinitu v dutině křemene s scheelitem
FOTO 2Baryt na křemeni
FOTO 3
Krystal křemene s dobře viditelným fantomem
FOTO 4Dvojice krystalů křemene s fantomy
FOTO 5 = Velký krystal křemene
FOTO 6Krychle fluoritu na křemeni
FOTO 7 = Krystal wolframitu v křemeni
FOTO 8Kasiterit s apatitem
FOTO 9 = Srostlice krychlí fluoritu
FOTO 10Křemenná drúza
FOTO 11 = Křemenná drúza s kasiteritem
Jakub Mysliveček ©