minj
Lokality


Lokalita amfibolu
(den konání 21.3. 2014)
violka
A z jara tu také zkrášluje atmosféru tato violka.


   Jelikož jsem si musel zařídit něco na úřadě a přes týden jsem v Praze, tak jsem si v pátek udělal volný den. Zařídil jsem si co jsem potřeboval a první jarní den jsem využil lépe než povinnou docházkou na tělesnou výchovu. Vzal jsem Zuzku a Martina a jeli jsme na lokalitu asi nejhezčích čedičových amfibolů v ČR. Velikostě tyto amfiboly sice nepředčí amfiboly z Vlčí hory ani Lukova, ale jsou velmi kvalitní a estetické. Na lokalitu jsme přišli asi v půl dvanácté za krásného teplého počasí. Byl opravdu krásný první jarní den.
amfibol
Hezká ukázka čedičového amfibolu na tufu (lokalita amfibolu).
Velikost vzorku 50 mm.


amfibol
Zajímavý a hezký krystal čedičového amfibolu v tufu (lokalita amfibolu).
 Velikost vzorku 74 mm.
    Zasvětil jsem Zuzku do sběratelského umu a za chvíli již zacházela s kladivem jako znalec. :) Se Zuzkou jsme tedy kutali krystaly zarostlé v hornině a jednotlivé odskočené krystaly jsme sbírali do krabičky.
   Martina ale amfiboly prozatím moc nezajímaly a tak se šel podívat po blízkém oklí. Chtěl ověřit, zda se zde někde opravdu nachází výchoz se zeolitem thomsonitem. Výchoz nenašel, ale objevil zajímavé čedičové balvany s velkým počtem dutin (podobně pórovité horniny znám snad jen z Dobrné a Folknářů). 


   Když nás Martin zpravil o nálezu dutin se zeolity ještě jsme chvíli kopali amfiboly a poté se přesunuly na místo s Martinovými nálezy. Cestou jsem narazil na velmi zajímavý balvan čediče. Byl velmi jemnozrný a naprosto celý šedý, velmi jednolitý až měl téměř lasturnatý lom a téměř bez vyrostlic pyroxenů a amfibolů. V tomto balvanu jsem však našel asi nejlepší dnešní vzorek thomsonitu opravdu trochu připomínající thomsonity z Pustého vrchu u Folknářů. Další podobné balvyny v okolí se mi nepodařilo nalézt, ale balvan sem musel spadnout odněkud shora, to je jisté.  zuzka
Zuzka pracující na výchoze. Sice krystaly lítaly všude kolem, ale držela se a nakonec si také nějaké vzorky odnesla. :)


thomsonit
Nejlepší nalezený vzorek thomsonitu  (lokalita amfibolu).
Velikost vzorku 97 mm.
   Naprosto stejným případem byl i balvan s velmi častými dutinami, který našel a rozbil Martin. V okolí tohoto balvanu bylo a stále je velké množství stejného materiálu opět zpadaného shora. Šel jsem se tedy podívat výš, jestli nenajdu výchoz, který Martin nenašel. Cestou jsem rozbil jeden dutinkatý balvan a z něj největší dutina kterou jsem našel měla téměř 8 cm. Pravděpodobné místo výchozu jsem našel, ale bude se muset mělce kopat. Vzorky za to ale budou stát, jelikož ve většině dutin je na stenách vykrystalizovaný chabazit v xx až 1 mm velkých. Veliksotě tedy nic moc, ovšem v dutině velké kolem decimetru (a takové dutiny jsem zde opravdu  našel vvětralé na povrchu) tvoří velmi estetickou výzdobu.


   Společně s chabazitem se zde vyskytuje také kalcit. Největší zastižené krystaly měly cca 1 cm. Vzácněji se v dutinách vyskytují radiální útvary bílého thomsonitu až 1 cm velké. Po objevení výchozu ze kterého pochází můj vzorek thomsonitu by se mohlo jednat o velmi atraktivní materiál.
   Zuzce i Martinovi se už chtělo jít a jelikož se začala rojit i klíšťata a další otravný hmyz raději jsem zavelel k ústupu. Tuto lokalitu budeme však muset brzy opět navštívit a tentokrát né kvůli krystalům čedičového amfibolu. Zdá se, že se zde budou dít ještě zajímavé věci. :) První jarní den tohoto roku se tedy opravdu vydařil na jedničku.
   
chabazit
Dutina s velkým množstvím xx chabazitu (lokalita amfibolu).
Velikost dutiny 77 mm.


Poznámka: Vzorky zeolitů budu muset ještě důkladněji prozkoumat, jelikož mám podezření že se v některých dutinách vyskytují i krystalky fakolitu. Pokud na fakolit či jiné minerály narazím napíšu to sem to poznámek.


FOTO = Lokalita amfibolu
FOTO 1Krystal čedičového amfibolu v tufu, který se z neznámých důvodů udržel a při vybouchávání nevypadl
FOTO 2 = Hezká ukázka čedičového amfibolu na tufu
FOTO 3 = Hezká ukázka čedičového amfibolu na tufu
FOTO 4Krystal čedičového amfibolu a na levém boku vzorku krystal augitu v tufu
FOTO 5 Zajímavý a hezký krystal čedičového amfibolu v tufu
FOTO 6 = Čtyři větší krystaly čedičového amfibolu v tufu
FOTO 7 = Dutina s krystalky chabazitu a radiálním bílým thomsonitem
FOTO 8Dutina s ojedinělými xx chabazitu
FOTO 9Nejlepší nalezený vzorek thomsonitu
FOTO 10 = Dutina s velkým množstvím xx chabazitu
Jakub Mysliveček ©