minj
Lokality


Vinařická hora
(den konání 22.5. 2014)

lom
Lom Vinařická hora u Kladna.


   Druhou z mnoha lokalit navštívených při našich terénních exkurzích o které bUdu psát je lokalita Vinařická hora u Kladna. Při teplotách dosahujících až 30 °C v kombinaci s rozpálenými stěnami lomu a jasnou oblohou se jednalo o poměrně nepříjemnou návštěvu lokality.
vychoz
Výchoz s kalcity.


kalcit
Kalcit (Vinařická hora).
Velikost vzorku 58 mm.
   Naším hlavním úkolem zde bylo zakreslit geologický profil dvou míst na první a druhé etáži. Díky průzkumu jsme zjistili, že se jedná o terciérní stratovulkán (pro kluka z Českého středohoří nic těžkého určit :) ), kde se střídají polohy lávových proudů tvořených olivenickým nefelinitem, bazaltovou struskou a pyroklastiky s xenolity křídových sedimentů (opuk) a permokarbonských sedimentů (arkóz). Byla nám také vysvětlen poslední varianta vzniku lokality z roku 2011, ale ta podle nás nebude tak úplně správná a správná cesta bude někde mezi...


   Po načrtnutí a změření prvního profilu, které jsem odvedl velmi rychle, někdo by řekl že jsem to snad až odflákl (ale náš instruktor byl spokojen), nám prvním bláznům úkázal Filip místo s velmi častými dutinami kalcitu. Výchoz byl naprosto narván dutinami a tak bylo jasné, že si za těch 20 minut času na kopání něco odnese každý z nás. Největší dutiny měli až 35 cm! Bohužel byly všechny jen s max 1 cm mocnými povlaky stěn dutin medovým kalcitem pokrytým černou špínou, která snad půjde umýt. 
kalcit
Nejhezčí nalezený vzorek kalcitu (Vinařická hora).
Velikost vzorku 129 mm.


lom
Lom Z2 na Vinařické hoře.
   Nejlepší vzorky jsme získali asi my s Tomášem a tak jsem si odnesl asi 10 kousků místních kalcitových dutin. Za těch 20 minut na ostrém slunci jsme se ale pěkně přismahli.
    Druhá etáž byla z mineralogického hlediska nezajímavá, ale z geologického velmi zajímavá díky jakési magmatické vaně, kteoru jsme náležitě proměřili.
    Po další cca hodině brouzdání terénem jsme došli k dalším lomům. Největší lom, lom Z2 nám poskytl útočiště díky břízkám na jeho nejnižší etáži, kde jsme si pověděli něco o geologii lomu.


   Nikomu se ve vedru nechtělo pracovat a impulz k práci poskytl až pěkný malý vzorek sopečné pumy velké asi 8 cm (všude jsou velké, ale takhle malá by byla hezkým vzorkem). Při pátrání po svém vzorku sopečné pumy jsem narazil na malou polohu pravděpodobně kontaktně metamorfované opuky, v jejíchž dutinách se nacházeli pěkné ledvinité náteky pravděpodobně goethitu. Po umytí snad také tyto vzorky podobně jako kalcity z hlavního lomu prokounou. oxidy
Fe-oxidy (Vinařická hora - lom Z2). Velikost vzorku 110 mm.


oxidy
Fe-oxidy (Vinařická hora - lom Z2). Velikost vzorku 204 mm.
   Při podobných exkurzích není moc času, ale i tak jsem nějaké vzorky z této klasické lokality získal. A ono možná dobře. Jedná se totiž o krásné místo a nějaké větší bouchání by zde nebylo dobré. A navíc při představě, že se budu táhnout do Kladna a potom do Prahy s plným báglem šutrů mi rychle určila priority...


FOTO = Lokalita
FOTO 1Kalcit
FOTO 2Kalcit
FOTO 3Kalcit
FOTO 4Kalcit
FOTO 5Nejhezčí nalezený vzorek kalcitu
FOTO 6Nejspíše dolomit
FOTO 7Fe-oxidy
FOTO 8Fe-oxidy
FOTO 9Fe-oxidy
FOTO 10Fe-oxidy
Jakub Mysliveček ©