minj
Lokality


Soutěsky u Děčína
(den konání 29.8. 2014)

lom
Lomová stěna a sbírka starých tatrovek.


    Na tuto lokalitu jsem se obzvláště těšil, jelikož naposledy jsem zde byl v roce 2011 a to jen na cca 1 hodinu, takže vzorků moc nebylo. Tentokrát jsme na lom měli asi 4 hodiny a tak jsme doufali v lepší nálezy. Pan vedoucí nás poslal do severozápadní části lomu, ale varoval nás, že v lomu byly v posledních měsících časté exkurze, takže toho zřejmě moc nenajdeme. My se ale nevzdávali.
phillipsit
Phillipsit (Soutěsky u Děčína).
Velikost vzorku 57 mm.


natrolit
Velmi hezký vzorek natrolitu s kalcitem (Soutěsky u Děčína).
Velikost vzorku 86 mm.
   Když jsme přišli na místo, kde jsme měli povolení hledat, tak jsme zjistili, že zde zbývá jen jediný balvan, ve kterém by se dalo něco najít a jeden výchoz u stěny. Výchoz se zdál téměř nezničitelný a tak jsme se přesunuli k balvanu, který mohl mít dobré 2 metry kubické.
   Mezi tím přišel pan vedoucí a začal nám povídat o geologii lomu, historii lomu a budoucnosti lomu, což byly velmi zajímavé a pro jako studenta geologie i velmi přínosné informace.
   Když pan vedoucé odešel vytáhly jsme nářadí a začali na velkém balvanu dělat. Martin měl výdrže více než já, jelikož ho hnala vidina krásných vzorků. Já si v přestávkách mezi rozebíráním balvanu rozbíjel menší kameny s dutinkami vyplněnými radiálními agregáty mezolitu, na který nasedal natrolit. Díky tomu mám nový minerál a navíc zeolit do sbírky.


   Nakonec jsme s Martinem veliký balvan rozpůlili na dvě stejně velké poloviny. Martin si vzal tu nadějnější a začali jsme s rozebíráním. Martinovi se snaha za chvíli vyplatila a začaly lézt hezké vzorky natrolitů. Největší dutina kterou otevřel měla cca 20 cm a byly v ní natrolity s kalcitem.
   Já bohužel našel jen jedinou menší dutinu a má polovina byla spíše z masivního čediče bez žilek natrolitu a tak jsem to nakonec vzdal. O vzorky jsme se rozdělili s Martinem a tak jsme každý měli několik hezkých natrolitů. V tuto chvíli jsme mysleli, že pomalu půjdeme.
nalezce
Šťastný nálezce velkých kalcitů. :)

kalcit
Nejlepší ze vzorků kalcitu (Soutěsky u Děčína). Velikost vzorku 198 mm.
   Martin šel ještě formátovat vzorky a já se šel šťourat o kousek dál v čediči. Mezi značně napraskanými čediči se klikatila kalcitová žíla o mocnosti cca 3 cm. Kladívkem jsem párkrát bouchl a pak to přišlo. Vypadl kámen a za ním byla dutina ve které byly krychle větší než dřevěné dětské kostky. Největší z krystalů kalcitu měly až 6 cm! Větší vzorky s těmito krystaly jsme vytáhly tři a k tomu ještě několik menších. Nakonec jsme to stejně neměli kam dát a tak jsme si každý vzal jen to nejlepší a zbytek jsme zde nechali.
   Výprava se tedy nakonec velmi vydařila a my se těšíme, až se sem opět někdy podíváme.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Phillipsit
FOTO 2Natrolit v puklině vulkanické brekcie
FOTO 3Natrolit
FOTO 4Natrolit
FOTO 5Natrolit
FOTO 6Hezká ukázka natrolitu
FOTO 7Velmi hezký vzorek natrolitu s kalcitem
FOTO 8Mezolit
FOTO 9Dutina s mezolitem na který narůstá natrolit
FOTO 10Mezolit
FOTO 11Velký single krystal kalcitu
FOTO 12Velký vzorek s krystaly kalcitu
FOTO 13Vzorek s velkými krystaly kalcitu
FOTO 14Vzorek s velkými krystaly kalcitu
FOTO 15Nejlepší ze vzorků kalcitu
Jakub Mysliveček ©