minj
Lokality


Teplická burza, Krupka - Knottl
(den konání 27.9. 2014)

burza
Náš sběratelský tým se svými nabízenemými vzorky. :)


    Na dnešní den jsem se obzvláště těšil. Několik týdnů jsem probíral sbírku, vyřazoval kameny, dával stranu vzorky na výměnu a prodej, vzorky na police a také vzorky na mou první burzu, kteoru jsem zažil jako vystavovatel. Vzorků na burzu jsem měl asi šedesát a převážně se jednalo o vzorky ze tří lokalit - Mariánské skály, Moravice a Folknáře. Navíc jsem vystavoval s kamarády Martinem, Dominikem a Karlem.
zelezak
Železitý křemen (Těně) Velikost vzorku 81 mm.


sadrovec
Sádrovec (Strkovice).
Velikost vzorku 76 mm.
   Burza byla opět povedená. Sice přišlo poměrně málo lidí (jen asi 200), ale rozhodně byla na vysoké úrovni. Žádné cetky jako korálky nebo tromlované kameny. Jen mineralogicky a paleontologicky zajímavé vzorky.
   Určite zde nebudu rozebírat, jak jsme si vedli, ale ve výsledku jsem si alepoň já splnil svůj plán - několika kamenů jsem se zbavil a několik jsem jich naopak získal, vyměnil jsem si informace o lokalitách s dalšími sběrately a viděl pěkné kameny, no a o tom má burza přece být. :)
   Kameny které jsem letos získal byly:
Železité křemeny - Těně, Olešnice, Cheznovice
Hesonit - Žulová
Sádrovce - Strkovice
Trilobiti (zatím neurčený druh) - Jince


   Po burze jsem si ale nemohli odpustit naši klasickou výpravu na šutry v den konání této burzy. Každý rok kromě třetího ročníku, které jsme nikdo z nás nenavštívili, jsme každý rok po burze někam vyrazili inspirováni ukazovanými kameny. Po Jeníkově a dvou výprav do Vrchoslavi v letech minulých jsme tentokrát volili opět mezi Jeníkovem a Krupkou - Knottlem. Nakonec vyhrála Krupka. V půl třetí jsme byli pod kopcem u lanovky a čekal nás již legendární výšlap k nejznámnějším krupeckým lokalitám. zwickenpinge
Halda Zwickenpinge.

mahlerka
Obnažený výchoz na Mahlerově žíle.
   Po dlouhém výšlapu, který jsem ze všech snášel asi nejhůř, jelikož můj batoh plný nářadí vážil nějaké to kilo navíc než věci kluků jsme se s Dominikem a Martinem dostali až ke Zwickenpinge, kde jsme si všimli navezeného materiálu z haldy štoly Barbora, kde někdo zběsile kope a tak materiál padá na cestu, kde brání průjezdu. Tento spadlý materiál byl praděpodobně přemýstěn před štolu Barbora do srázu. Zde jsem si našel krystaly barytu, které z Barbory ještě nemám a tak mě tyto dva malé krystalky potěšili a Martin zde nalezl hezkou cca 7 cm dutinu křemene s hezkými krystaly.


   Poté jsme se přesunuli k bezejmenému komínu v blízkosti Mahlerovy žíly, kde jsem našel jen tak ležet asi 14 mm velký krystal kasiteritu na podložce, který ale bohužel při formátování praskl. :( Dominik s Martinem se potulovali po okolí, zatímco já jsem zkoušel štěstí kopáním a našel jsem jen krystované křemeny.
   Předposlední zastávkou byl výchoz na žíle Mahler, kde se opakovalo to samé co na předchozím místě. Kluci párkrát klepli kladívkem a odradilo je to. Já se asi 20 minut hrabal v zemině a vypadlo několik celkem zajímavých kasiteritků do 4 mm (uvidíme jak budou vypadt po umytí).
kasiterit
Několik větších krystalů kasiteritu (Krupka - Mahlerova žíla). Velikost vzorku 94 mm.


topaz
Velmi pěkný vzorek krystalů topazu v dutině greisenu (Krupka - Prokopský peň). Velikost vzorku 173 mm.
   Poslední a krátkou dnešní zastávkou byl výchoz křemenného pně nad štolou Prokop. Zde jsem si chtěl najít nějaký hezký topaz a opět se poštěstily nějaké vzorky, přičemž jsem si odnesl celkem 3 hezké vzorky a jeden z nch je plný topazů v kombinaci s křemeny a tvoří hezký z mnoha úhlů lesknoucí se vzorek.
   Kluci si také nějaké topazy našli (když je konečně začali rozpoznávat od křemenů :D ). Cesta dolů byla jako vždy hrozná. Ta cesta je na těchto lokalitách jediným záporem.
   No byl to těžký a nabitý den, ale úspěšný. :)


FOTO = Burza 5. ročník
FOTO 1 = Železitý křemen
FOTO 2Železitý křemen
FOTO 3Hesonit
FOTO 4Sádrovec
FOTO 5Sádrovec
FOTO 6Ellipsocephalus hoffi
FOTO 7Pyrit

FOTO = Lokalita
FOTO 1Kasiterit
FOTO 2Krystaly barytu s wolframitem v křemenné dutině
FOTO 3Molybdenit
FOTO 4Několik větších krystalů kasiteritu
FOTO 5Hezký vzorek topazu na greisenu s kemeny
FOTO 6Velmi pěkný vzorek krystalů topazu v dutině greisenu
Jakub Mysliveček ©