minj
Lokality


Krupka - Knottl
(den konání 27.4. 2014)

pinkoviste
Na "Stříbrném pinkovišti".


   Po vydařené středeční výpravě na východní Knottl jsme se rozhodli výpravu zopakovat. Vyrazili jsme tři - Jirka, Martin a já. Dominik byl v jižních čechách na vltavínech a ostatní zrovna nemohli.
   Hlavní věc, kterou jsme dnes měli v plánu bylo pořádně kopnout na haldách neznámého pinkoviště pod H-3, které jsme pracovně nazvali "Stříbrné pinkoviště" kvůli nálezům bismutá a jejich stříbrné barvě.
arzenopyrit
Arzenopyrit s chalkopyritem
("Pavoučí štola").
Velikost vzorku 56 mm.


arzenopyrit
Právě nalezený arzenopyrit na "Stříbrném pinkovišti".
   Prošli jsme oblast, kterou jsme procházeli ve středu a ukázali Jirkovi nejzajímavější místa. Z jednoho takového místa, které jsme pojmenovali "Pavoučí štola", kde jsme se zastavili asi na hodinu máme vzorky křemenné žíloviny se zrny arzenopyritu, chalkopyritu a možná i bismutu (budu moci potvrdit či vyvrátit až po detailním prozkoumání pod lupou).
    Času jsme dnes moc neměli, jelikož jsem měl ještě školní povinnosti a tak jsme před sebou měli cca 2 hodiny kopání na "Stříbrném pinkovišti".


   Jirka s Martinem kopali v místě, kde Martin naposledy nalezl vzorek bismutu. Já kopal o kus dál, kde jsem byl minule a kde jsem našel vzorek kasiteritu. Výsledky nebyly zpočátku moc zajímavé, ale po chvíli se začali ukazovat první kusy křemenné žíloviny a někdy také poměrně zachovalé vzorky s krystaly křemene a fluoritu. Můj asi nejlepší nález je cca 8 cm velký vzorek žíloviny s arzenopyritem.
   Martin se nakonec přesunul vedle mě a po chvíli kopání našel bismut téměř 1 cm velký. Když se poté potuloval po okolí haldy, přitáhl kus žíloviny, která po rozbití vydala hezký krystal kasiteritu.
chalkopyrit
Chalkopyrit v křemenné drůzce ("Stříbrné pinkoviště").
Velikost vzorku 46 mm.


kremen
Krystaly křemene na které nasedá Li-slída ("Stříbrné pinkoviště"). Velikost vzorku 46 mm.
   Jirka si všechny křemeny odkládal stranou na pozdější rozbití, u kterého jsme už nebyli. Jel jako bagr a z cca 4 hodinové práce si odnesl hezký vzoreček křišťálu a 3 vzorky bismutů. Řekl bych že se dnešní výprava každému vyplatila. Já našel dohromady také 3 malá zrnka bismutu max 2 mm velké.
   Přesto tato halda bude ještě zajímavá a okolí bude také zajímavé, jelikož podobných hald je zde více.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Arzenopyrit
FOTO 2Arzenopyrit, možná s bismutem
FOTO 3Arzenopyrit s chalkopyritem
FOTO 4Drobné nafialovělé zrnko bismutu na křemeni
FOTO 5Bismut v arzenopyritu
FOTO 6Arzenopyrit
FOTO 7Krystaly křemene na které nasedá Li-slída
FOTO 8Křemen s fluoritem
FOTO 9Chalkopyrit v křemenné drůzce
FOTO 10Velký vzorek křemene s fluoritem
Jakub Mysliveček ©