minj
Lokality


Krupka - Knottl
(den konání 23.4. 2014)

teren
Terén na východním Knottlu s mnoha depresemi po hornické činnosti.


   Využil jsem týdne volna a pěkného počasí a jak jsme se s Martinem při poslední výpravě domluvili, tak jsme dnes vyrazili na průzkumnou výpravu do Krupky, konkrétně na revír Knottl.
   Za úkol jsme si dali prozkoumat, zmapovat a vytvořit fotodokumentaci východní části tohoto revíru. O revíru již bylo na stránkách psáno spoustu a tak přejdu rovnou k dnešním poznatkům.
kremen
Křemen s chalkopyritem (průzkum H-3). Velikost vzorku 70 mm.


h3
Halda průzkumné štoly H-3.
   Našli jsme velký počet důlních děl a jejich teréních projevů, přičemž se jednalo o: haldy, propady s pevným dnem, propady do podzemí, komíny, štoly, rýhy atp...
   Nejvíce času jsme dnes strávili kopáním na haldách H-3, bezejmenné haldy, Maria Himmelfahrt a na haldách kersantitové žíly č. 15 (nejspíše). Dále jsou uvedené výsledky sondáží do haldoviny.


Halda H-3
   Na této haldě jsme pouze paběrkovali, ale i tak jsme zde zastihli vzorky křišťálu, křemene, drobně krystalického dolomitu, fluoritu, chalkopyritu, malachitu a kasiteritu. Halda se zdá být po větším kopání nadějná.

Bezejmenná halda ("Stříbrné pinkoviště")
   Jedná se poměrně rozsáhnou haldovinu kolem pinkoviště JJZ od H-3. Pracovně jsme oblast nazvali "Stříbrné pinkoviště". V haldovině byla nalezena většina předchozích minerálů, kromě dolomitu. Martin zde na jednom vzorku nalezl drobná cca 2 mm zrna bismutu. Po větším kopání se tato halda zdá být poměrně nadějná. 
dolomit
Krystaly dolomitu na puklině křemene (průzkum H-3).
Velikost vzorku 72 mm.


maria
Halda štoly Mariahimmelfahrt.
 Maria Himmelfahrt (nebo-li Nanebevzetí panny Marie)
   Haldu této štoly jsme hledali poměrně dlouho, ale nakonec jsme ji našli, tam kde byla zakreslena v mapách. Haldovina je tvořena spíše drobnějším materiálem, ale najdou se i větší kameny - převážně ruly. Přesto se zde nachází poměrně dost křemene s drůzovými dutinami. Většinou převládají fialové krychle fluoritu do 5 mm a kovově černé agregáty wolframitu. Mimo těchto minerálů jsme zastihli kasiterit, malachit a velké množství impregnací chalkopyritu. Opět se jedná o nadějnou haldu.


Haldy žíly č. 15
   Jedná se o zašlé haldy s velkými balvany ruly a malým množstvím žilného křemene. Ten tvoří často drůzové dutiny s poměrně velkými krystaly, které však bývají většinou poničené transportem. V dutinách křemene jsme zde zastihli fialový fluorit, kasiterit a já zde nalezel pěknou ukázku bismutové žilky. Na rulových balvanech zde vznikají sekundární povlaky světlerůžového erytrínu. Tato i další haldy potřící nejspíše k žíle č. 15 (mebo 20) nejsou dle mého názoru příliš nadějné ke sběru minerálů, což potvrdil fakt, že nalezené vzorky jsme našli pouze paběrkováním. Při kopání žádný vzorek nevypadl.
kasiterit
Žilka zrudněná kasiteritem ("Stříbrné pinkoviště"). Velikost vzorku 126 mm.


bismut
Bismut (neznámé dílo).
Velikost bismutu 19 mm.
Při průzkumu jsme si vytypovali zajímavé haldy, kam se někdy v průběhu roku ještě vydáme. Vzhledem k jejich těsné blízkosti je možné je navštívit všechny a soustředit se čistě jen na kopání a získávání vzorků.
   Dnešní den byl tedy přínosný a nakonec jsme ani nezmokli. Jen byl zřejmě nízký tlak a tak se nám s Martinem silně motala hlava. Výstup kolem lanovky na Komáří výšku není pro starší osoby a mladým dá také zabrat.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Křemen s chalkopyritem
FOTO 2Wolframit v křemeni
FOTO 3Malachit
FOTO 4Křemen s cinvalditem
FOTO 5Pěkný vzorek chalkopyritu
FOTO 6Chalkopyrit
FOTO 7Křemen
FOTO 8Pěkný bismut
FOTO 9Druhá půlka předchozího vzorku s bismutem a kasiteritem
FOTO 10Žilka zrudněná kasiteritem
FOTO 11Krystaly dolomitu na puklině křemene
Jakub Mysliveček ©