minj
Lokality


Nejhezčí čedičové amfiboly Českého středohoří
(den konání 26.8. 2012)

tufy
Výchoz tufu s krystaly čedičového amfibolu.


    Když mi dnes v nádherné nedělní ráno zavolal Martin, jestli někam nepojedeme na šutry, tak jsem si řekl proč ne, ale jelikož je bábrdle pryč, tak jsem odpoledne přišel k Martinovi a jeli jsme s jeho rodiči na lokalitu amfibolu. Tato lokalita mi byla doporučena (sice jsem o ní věděl, ale byl jsem upozorněn o její tajnosti), takže jí nebudu přímo uvádět. Samotnou lokalitu jsme s Martinem našli poměrně snadno. Ve svahu zde jsou výchozy hnědočervených tufů s velmi četnými vyrostlicemi čedičového amfibolitu - kaersutitu. Lokalita samotná mi velmi připomínala lokalitu Lukov s níž byla téměř identická. amfibol
Zajímavé ukončení krystalu čedičového amfibolu (lokalita amfibolu).
Délka krystalu 13 mm.


amfibol
Největší nalezená srostlice čedičového amfibolu (lokalita amfibolu).
Délka krystalu 29 mm.
   Největším rozdílem jsou však samotné krystaly amfibolu. Na této lokalitě jsou běžné dokonale omezené a téměř černé krystaly, jejichž velikost je však menší než na lokalitě Lukov, kde jsou krystaly méně kvalitní. Nejdříve jsme celý nadšení začali kutat ve stěně. Výsledky nebyly nic moc, tak jsme prozkoumali okolí stěny. Martin se šel podívat na další výkopy a odkryvy a já jsem už podle zkušeností prošel červeně zbarvenou půdu pod stěnou. Podle očekávání jsem zde našel spoustu vyvětralých krystalů amfibolu o velikosti prvních milimetrů až po srostlici dvou větších krystalů o clkové velikosti cca. 3 cm.


   Bohužel jsem si dával volné krystaly do kapsy a při každém sednutí se mi jich pravděpodobně pár vysypalo, takže nemám všechny co jsem našel. Martin se pak přidal a snažil se najít podobný vzorek jako já, ale už se mu to nepovedlo. Nakonec jsme se vrátili ke stěně a kopali dál. Žádný další vzorek již nevypadl. Tuf má bohužel tu nepříjemnou vlastnost, že se do něj majzlík zaboří, ale nevytvoří praskliny v hornině, takže se obtíždě odsekávají větší kusy horniny. Nakonec jsme zase odjeli s Martinovými rodiči. Na tuto lokalitu se určitě ještě někdy vypravíme a zkusíme prozkoumat více nadějnější výchozy.  amfibol
Dlaň plná krystalů čedičového amfibolu.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Dlaň plná krystalů čedičového amfibolu
FOTO 2Typické ukončení čedičového amfibolu
FOTO 3 = Krystaly čedičového amfibolu
FOTO 4Tvarově zajímavé krystaly čedičového amfibolu
FOTO 5 = Krystal čedičového amfibolu se čtyřmi stěnami ukončení
FOTO 6 = Největší nalezená srostlice čedičového amfibolu
FOTO 7 = Krystal čedičového amfibolu zarostlý v tufu
Jakub Mysliveček ©