minj
Lokality


Moravice
(den konání 16.8. 2012)

hromadnice
Jedna z větších hromadnic.


    Co by to bylo za dovolenou na Lipensku bez návštěvy lokality Moravice? To bych musel ležet v nemocnici se zlomeninou, než abych se zde alespoň na chvilku nezastavil. Moravice jsou má nejoblíbenější lokalita v Jižních Čechách nejen kvůli relativní blízkosti našeho ubytování, ale hlavně kvůli množství nálezů. Dnes jsem měl za cíl projít celé okolí Moravice včetně v literatuře popisovaných hromadnic a potom jít pěšky až domů. Rodiče mě vyklopili za Moravicí a já jsem prošel velkou část celé oblasti od východu k západu. Na jednom místě jsem našel v hromadnici velké množství zbytků po jiném sběrateli, který ale pořádně nedokončil práci, a tak jsem z větších kamenů vydobyl ještě pár pěkných kyanitů. kyanit
Právě nalezený křemen s kyanitem.


kyanit
Nejhezčí nalezený kyanit (Moravice). Velikost vzorku 133 mm.
   Na další velmi zarostlé hromadnici jsem našel křemen pokrytý nádherně tmavěji modrými kyanity. Z celého kamene byl nakonec jen jeden vzorek, ale stálo to za to přemlouvání. Nakonec jsem prošel ony doporučené hromadnice kolem samoty, kde jsem ale nic zajímavého nenašel (nekopal jsem, jelikož jsem si včera v Nové Vsi zlomil násadu na krumpáček). Nakonec jsem to vzal směrem na západ údolím až ke Svatonině Lhotě a pak domů. Při cestě jsem sice našel velké množství sekrečních křemenů, ale žádné kyanity. Nohy bolí snad víc než včera po 15 km, ale vzorky za to stojí...


FOTO = Lokalita
FOTO 1Lišty kyanitu
FOTO 2 = Muskovit
FOTO 3Téměř až masivní kyanit tvořený spousty lišt tohoto minerálu
FOTO 4Kyanit silně postižený muskovitizací
FOTO 5
Velmi zajímavé kyanitové slunce
FOTO 6 = Křemen s povlaky ilmenitu
FOTO 7 = Nejhezčí nalezený kyanit 
Jakub Mysliveček ©