minj
Lokality


Lukov
(den konání 23.6. 2012)

lukov
Čedičový skalní útvar u Lukova.


   Již dlouhou dobu se chci podívat na lokalitu čedičového amfibolu (kaersutitu) u Lukova. Jedná se o jednu z nejznámějších lokalit tohoto minerálu v ČR a tak jsem čekal, že zde budou četné výkopy a moc nálezů tu nebude. Opak byl pravdou. Při příjezdu k Lukovu jsem zkusil průzkum lesa od východu směrem na západ k lokalitě. U jednoho místního skalního útvaru jsem nacházel velice četné vyrostlice amfibolu v pevném čediči, přičemž krystaly byly často rozbité či úplně erodované, takže po nich zbyl jen otisk v čediči. Problém nastal na místě, kde se má nacházet lokalita tufu. Nemohl jsem jí najít, jelikož to zde bylo silně zarostlé. Po dvou hodinách hledání jsem to vzdal a vrátil se ke skále, abych nějaké ty amfiboly měl. Potom jsem zavolal bábrdli, že už končím a že pojedeme domu. amfibol
Krystal čedičového amfibolu "Kaersutitu" v tufu (Lukov).
Velikost vzorku 70 mm.


amfibol
Krystal čedičového amfibolu "Kaersutitu" v tufu (Lukov).
Velikost vzorku 52 mm.
   V autě mi bábrdle dala velice dobrou informaci, podle které jsem odvodil, kde se může lokalita nacházet a tak jsme zaparkovali přímo v Lukově a já se vydal po cestě mezi domy až k lesu. Nakonec jsem vyšel přímo tam, kde jsem předtím skončil. Už jsem to vzával a vracel se zpět, když v tom na zemi vidím zajímavý kus horniny s četnými vyrostlicemi amfibolu. Při pátrání odkud se vzal, jsem na zemi našel spoustu vyvětralých a rozbitých krystalů v načevenalé zemině a malá sondička potvrdila, že je zde těleso nahnědlého tufu s množstvím amfibolových vyrostlic. Nezbývalo moc času a tak jsem si nakopal co nejvíce tufu a doma ho budu postupně preparovat. Ještě jsme se stavili na trešních a už jsme jeli domu. Na příště tedy máme velice nadějné místo, kde založíme výkop a uvidíme co najdeme...


FOTO = Lokalita
FOTO 1Velké zvětralé krystaly čedičového amfibolu "Kaersutitu"
FOTO 2Krystal z předchozího vzorku. I po roztříštění krystalu zůstává jeho lesk.
FOTO 3Typický tuf s krystaly čedičového amfibolu "Kaersutitu"
FOTO 4Krystal čedičového amfibolu "Kaersutitu" v tufu
FOTO 5Krystal čedičového amfibolu "Kaersutitu" v tufu
FOTO 6Krystal čedičového amfibolu "Kaersutitu"
Jakub Mysliveček ©