minj
Lokality


Lipno nad Vltavou
(den konání 2.3. 2011)

lipno
Lokalita s bílými sekrečními křemeny


   Po dnešní tůře jsem se ještě chtěl podívat na lokalitu andalusitu u Lipna n/V. Tato lokalita je jedna z mých nejoblíbenějších, protože vždycky zde něco najdu a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Stačila mi jedna hodina a měl jsem spoustu vzorků andalusitů. Dále jsem sbíral záhnědy a křišťály Kaplické jednotky, které sice nemají krystaly, ale i tak jsou to pěkné vzorky. Dalšími nálezy jsou dva sillimanity a jeden apatit, který jsem zde našel poprvé. Ještě najít kyanit a mám všechny zde uváděné minerály. andalusit
Andalusit (Lipno n/L.).
Velikost 68 mm.


apatit
Apatit (Lipno n/L.).
Velikost krystalu 24 mm.
   Až mě překvapilo, kolik vzorků jsem našel, ale zřejmě za to můžou srpnové povodně, které odnesly část hlinitého materiálu a odkryly více křemenů. Pravdou ale je, že většina nalezených vzorků pochází ze spodní části lokality, horní část je již téměř bez andalusitů a čim více jsem se blížil k západu, tak ubývalo i samotných křemenů, na které jsou všechny minerály vázané. 


FOTO = Lokalita
FOTO 1Andalusit
FOTO 2Krystaly andalusitu
FOTO 3 = Krystal andalusitu
FOTO 4Apatit
FOTO 5Sillimanit
FOTO 6Andalusit
Jakub Mysliveček ©