minj
Lokality


Líně u Plzně
(den konání 26.10. 2011)

line
Pole s výskytem zkamenělých dřev.


   Po dvou měsících jsme s bábrdlí využili podzimní prázdniny a jeli jsme na Železnorudsko. Při cestě jsme se původně chtěli zastavit na dvou lokalitách, ale kvůli počasí jsme se zastavili jen na lokalitě zkamenělých dřev v Líních u Plzně. Prozkoumával jsem část lokality, která je blíže Červenému Újezdu a tím také velké místní haldě. Když jsem viděl stav pole, trochu jsem znejistil, protože pole bylo už déle zoráno a začínalo zarůstat plevelem. Trochu jsem pochyboval, zda pole nebude vysbírané. Asi po dvou minutách jsem ale našel první araukarit. Čím dále jsem šel, tím více araukaritů se objevovalo v ornici. line
Právě nalezený araukarit.


araukarit
Nejhezčí nalezený araukarit (Líně u Plzně). Velikost vzorku 64 mm.
   Měl jsem však problémy odlišovat araukarity a obyčejné křemeny, takže jsem sbíral všechno co mělo kresbu dřeva. Většina vzorků má kolem 5 - 6 cm a mají tmavou barvu. Krom toho se občas objevovali také barevné kousky. Asi za hodinku jsem měl plný batoh a radši jsem to vzal směrem k autu, přestože jsem ještě chtěl prozkoumat velkou místní haldu, ale s těžkým batohem jsem to vzdal. Líně se mi líbila a až umyji vzorky, tak uvidíme jestli to za to stálo.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Araukarit se sukem
FOTO 2Araukarit s krystaly křemene
FOTO 3 = Barevný araukarit
FOTO 4Araukarit
FOTO 5 = Araukarit
FOTO 6Nejhezčí nalezený araukarit
Jakub Mysliveček ©