minj
Lokality


Libochovany
(den konání 17.9. 2011)

lom
Malý lůmek u Libochovan.


    Jelikož má bábrdle auto v opravně, Martin přemluvil tátu, jestli by nás nevzal k blízkým lomům v Libochovanech, které již dva roky sleduji. Tentokrát jsem doufal, že se nám mými rok trénovanými znalostmi minerálů, podaří něco zajímavého najít. Martinův táta nás vyvez kam až to šlo. Hned v lese jsme našli výchoz tufů, kde jsme udělali sondu a našli drobné max. 5 mm velké krystaly augitu. Potom jsme se vydali nahoru kaňonem až k malému a starému lůmku, kde jsme nacházeli kalcitové žíly. Materiál zde byl ale většinou tak zvětralý, že jsme moc kompaktních vzorků nevydobyli. Já jsem našel protáhlé pukliny vyplněné drobnými čirými krystaly kalcitu, na něž vzácně narůstají medově žluté klence kalcitu vytvářející jakéhosi ježka. Tento jeden vzorek je velmi estetický, ale žádné další se mi nalézt nepodařilo. martin
Martin při průzkumu stěny.


kalcit
Zajímavý vzorek klenců kalcitu (Libochovany).
Velikost vzorku 54 mm.
    Dále jsme pokračovali do kopce k našemu cílovému lomu, kde jsem byl před rokem. Tady jsme hned zkontrolovali výchoz s kalcity. Kopali jsme do drolící se skály a brzy začali lézt první méně navětralé krystaly (klence a kubické kryst. s občasným nádechem do fialova). Tentokrát jsem chtěl prověřit zda-li se zde nenachází aragonit, který ale Martin hned po příchodu našel. Našli jsme jich ale víc. Vždy tvoří jakési kruhovité útvary připomínající hvězdicovitý křemen. Dále se objevily typické místní neurčné minerály (nejspíše přeměněný červený jíl připomínající jaspis a podivné žluté povlaky).


   Tady jsme strávili asi hodinu a potom jsme se vydali do lomu. V lomu jsme zjistlili, že je používán jako skládka jílovitých hornin, které se při těžbě v největším místním lomu objevují mezi polohami bazaltů. Téměř celý lom je zavezený haldami tohoto materiálu. V zadní části lomu jsou ve stěně právě takovéto polohy, které jsem chtěl kvůli podobnostem s merunickými jílovitými horninami prozkoumat ohledně možného výskytu aragonitu. Mnohem víc nás však zaujali velké omezené makrokrystaly augitu. Ty vyvětrávají z několik metrů mocné polohy tufů. Běžně jsme nacházeli krystaly velké kolem 1 cm, ale podařilo se nám najít i vetší až 2,5 cm velké potvůrky. kalcit
Pěkný vzorek krystalů kalcitu (Libochovany).
Velikost vzorku 108 mm.


augit
Dokonale omezený krystal augitu (Libochovany).
Výška krystalu 20 mm.
   Bohužel největší krystal (jaký jsem kdy viděl) o velikosti kolem 4 cm se mi rozdrolil v ruce. Nevím jaký největší krystal v Českém středohoří byl nalezen, ale onen 4 cm velký rozpadavý krasavec byl opravdu velký. Vzal jsem si z něj alespoň největší kus. Martin lezl na stěnu a shazoval tuf s krystaly (které jsme potom loupali jak pyrity z Navajúnu) a celkem velké hlízy opálu. Některé z krystalů augitu měli dokonce kalcitovou slupku, která by po odleptání možná odkryla leské plochy krystalů. Většina krystalů má totiž smolný až matný lesk. V jednom kousku tufu byl dokonce nalezen kousek horniny se zrnem pyropu velkým 4 mm. No zkrátka jsme dnes našli novou lokalitu augitu. Snad nebudou další sběratelé moc aktivní a nevysbírají místní augity moc rychle!


FOTO = Lokalita
FOTO 1Zajímavý vzorek drobných čirých krystalů kalcitu, na které narůstají kalcitoví "ježci"
FOTO 2Zajímavý vzorek klenců kalcitu
FOTO 3Asi čtvrtina z velkého krystalu augitu
FOTO 4Pěkný vzorek krystalů kalcitu
FOTO 5Opál
FOTO 6Aragonitové slunce, na koncích přeměněné na kalcit
FOTO 7 = Aragonitové slunce, na koncích přeměněné na kalcit
FOTO 8 = Krystal augitu v tufu
FOTO 9Lesklý krystal augitu
FOTO 10 = Prozatím největší naleznený kompletní krystal augitu
Jakub Mysliveček ©