minj
Lokality


Hořice na Šumavě, Černá v Pošumaví
(den konání 8.7. 2011)

lom
Zarostlý lůmek u Hořic na Šumavě.


   Dnes jsem poslední den na Lipně a v plánu jsem jěště měl dvě blízké lokality. Ve dvě hodiny mě táta odvezl do Hořic, kde mě s kolem vyložil u lůmku a já jsem hned zalezl do zarostlého lůmku. První dojmy nebyly vůbec dobré. Lůmek je už dlouho mimo provoz a změnil se spíše ve skládku. Po chvíli jsem objevil místní charakteristické minerály z nichž nejhojnější byl wollastonit obrůstající krystaly hesonitů vrostlých do erlánu. Hornina byla až nepředstavitelně tvrdá a jakékoliv vysekání čehokoliv se zdálo nemožné. Dále jsem narazil na grosulár a diopsid v malých ukázkách a jeden vzorek podivných žlutozelených krystalů (nejspíše epidot), ale minerál na který jsem se nejvíc těšil (vesuvian), jsem nemohl vůbec nalézt. Nakonec jsem objevil tři velmi malé kousky, ale za moc to nestojí. Zklamaně jsem se otočil, nasedl na kolo a po silnici dojel do Černé. wollastonit
Wolastonit v paragenezi s hesonity (Hořice na Šumavě).
Velikost vzorku 131 mm.


cerna
Lom u Černé v horkém letním dnu.
   V Černé jsem vyjel táhlý kopec k lomu, kde jsem uviděl dvě tatrovky a bagr, který nakládal drcené kamenivo. Řekl jsem si, že počkám co se bude dít. Tatrovky za chvíli odjeli a bagr někam zmizel. Postupně jsem prošel kolem všech budek co zde byly, ale nikde nikdo. Už jsem si myslel, že do lomu vlezu bez povolení, když v tom jsem uviděl auto s otevřenými dveřmi a u něj bagrista. Vyjednal jsem si povolení ke vstupu a o chvíli později už jsem byl na 2. etáži. Asi hodinu jsem nemohl téměř nic najít a pekl jsem se v horkém lomu. Občas se sice objevil malý úlomek pegmatitu, ale nic v něm. Došlo mi pití a už jsem chtěl (plný zoufalosti) končit. Potom mi zavolal táta, jak to se mnou vypadá. Dohodl jsem si čas odvozu a hned po konci hovoru jsem jako obvykle objevil první pěkný nález - zelený amfibol (Magneziohornblend).


   Potom se začaly objevovat další nálezy včetně pegmatitů s malými skoryly. Jeden pegmatit ve stěně byl největší jaký jsem zatím viděl a měl v sobě spoustu vyrostlic skorylu. Bohužel se příliš drobil a po vypreparování skorylů se rozpadly v blátivé černé něco... O kus dál byl další menší pegmatit, který byl tentokrát pevný, ale zase až moc pevný. No nějaké nedokonalé skorylové krystaly do 25 mm jsem vydobyl. Podíval jsem se jaký mám čas a zjistil jsem, že už jsem měl být dávno na cestě. Rychle jsem se sbalil, kolo vyhrabal z březového hájku a vyrazil k autu. Hořice mě moc nepotěšily, ale do Černé se určitě vrátím za měsíc až znova budu na Lipně. magneziohornblend
Nejhezčí nalezený amfibol - Magneziohornblend (Černá v Pošumaví). Velikost vzorku 61 mm.


vltavin
Vltavínová kapka (Záhorčice).
Velikost vzorku 15 mm.
   Jinak ve středu šestého jsme byli na výletě kolem Vltavy. Šli jsme z Boršova na Dívčí Kámen. Při cestě tam jsem našel nějaké zelenočerné kameny se skulptací a dostal jedno žihadlo od vosy, která nemohl pochopit, proč mlátím do toho pegmatitu, pod kterým měli nejspíš hnízdo :D a při zpáteční cestě jsem na cestě, sypanou pískem z některé nedaleké pískovny, našel malý vltavínek ve tvaru kapky, ze kterého mám velkou radost. Jen škoda, že se ta Dobrkovská Lhotka s Petrem se nevyvedla...


FOTO 1 = Zelenočerné kameny podobné vltavínům
FOTO 2 = Vltavínová kapka

FOTO = Hořice na Šumavě
FOTO 1Wolastonit v paragenezi s hesonity
FOTO 2Hesonity v erlánu obrůstající wolastonitem
FOTO 3 = Hesonity v erlánu obrůstající wolastonitem
FOTO 4Hesonit v erlánu
FOTO 5Vesuvian v hesonitu
FOTO 6Nejspíše epidot v erlánu
FOTO = Černá v Pošumaví
FOTO 1 = Pyrit v muskovitu
FOTO 2Krystal skorylu v pegmatitu
FOTO 3 = Vzorek pegmatitu s četnými vyrostlicemi skorylu
FOTO 4Malé krystaly amfibolu - Magneziohornblend v kalcitu si nezadají s krásou verdelitů
FOTO 5Amfibol - Magneziohornblend v kalcitu
FOTO 6Amfibol - Magneziohornblend v kalcitu
FOTO 7 =
Nejhezčí nalezený amfibol - Magneziohornblend
Jakub Mysliveček ©