minj
Lokality


Středočeský kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii lokality nebo na název lokality.

boretice
   Výchoz serpentitnizovaných peridotitů s hojným výskytem zrn pyropu.

Možnosti sběru: Dobré


cervenepecky
   Chráněná paleontologická lokalita druhohorních ústřic.

Možnosti sběru: Problematické (sběr možný jen pod stěnou)


markovice
   Činný lom těžící amfibolity s výskytem prehnitu, kalcitu a zeolitů. Také paleontologická lokalita druhohorních zkamenělin.

Možnosti sběru: Dobré


pecinov
   Paleontologická lokalita vyvinutá v kutnohorském souvrství. Nálezy mořské fauny i flóry a čas od času nález suchozemských druhů. Významný horizont obsahující Tempskye.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu do lomu)


skryje
   Klasická paleontologická lokalita, kde sbíral již Joachim Barrande s výskytem kabrické fauny, především trilobitů.

Možnosti sběru: Horší (povolen sběr pouze ze sutě)vinarickahora
   Nečinný lom těžíci čedič s výskytem kalcitu a zeolitů.

Možnosti sběru: Dobré


vlastejovice
   Klasická lokalita minerálů skarnů, pegmatitů a mramorů. Nálezy velkého množství minerálních druhů.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)
Jakub Mysliveček ©