minj
Lokality


Praha:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii lokality nebo na název lokality.

muslovka
   Klasická paleontologická lokalita nacházejí se v malém historickém lůmku. Lokalita je bohatá na mnoho zástupců silurské fauny.

Možnosti sběru: Dobré (sběr povolen jen v suti)


starylom
   Starý nečinný lůmek u Barrandovi skály v Praze s výsketem zkamenělin, především částí trilobitů.

Možnosti sběru: Dobré (sběr povolen jen v suti)


strasnice
   Lokalita ordovickcýh břidlic s velkým obsahem pyritu, ze kterého větráním vzniká sádrovec.

Možnosti sběru: Dobré (ale lokalita zarůstá)


vyskocilka
   Paleontologická lokalita silurských břidlic s graptolity.

Možnosti sběru: Dobré (sběr povolen jen v suti)


zeleznicnizarez
   Paleontologická lokalita devonských břidlic s výskytem devonské flóry, především psilofitních rostlin.

Možnosti sběru: Dobré (povolen sběr pouze ze sutě)

Jakub Mysliveček ©