minj
Lokality


Plzeňský kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii lokality nebo na název lokality.

annin
   Nečinný lom těžící krystalický vápenec vedle Otavy blízko Sušice s nálezy hezkých krystalů kalcitu.

Možnosti sběru: Horší (popraskaná stěna = nebezpečí řícení)


cihan
   Výchoz masivní křemenné žíly s polohami s Pb sekundáry, především pyromorfitu.

Možnosti sběru: Problematické (přesbíraná lokalita)


zbuch
   Stará halda černouhelného dolu Obránců Míru, které obsahují četné zkameněliny karbonského až permského stáří.

Možnosti sběru: Dobré


line
   Polní lokalita zkamenělých silifikovaných dřev, převážně araukaritů a kordaitů.

Možnosti sběru: Dobré (po orbě a dešti)milence
   Lokalita křemenných žil s ukázkami krystalů křemene a křišťálu.

Možnosti sběru: Problematické (hluboko překopáno)


pancir
   Lokalita modifikací Al2SiO5, především kyanitu.

Možnosti sběru: Horší (přesbíráno a chráněné území)


boretice
   Starý rudní revír s těžbou zlata.

Možnosti sběru: Nevím (byl jsem zde jen vemi krátce)


stribro Stříbro - Jáma č. 2

   Klasická lokalita rudních minerálů, především galenitu a sfaleritu v drúzových dutinách křemene.

Možnosti sběru: Dobré (nedávno rozvážená halda)


svrzno
   Činný lom založený v tělese amfibolitu s nálezy minerálů alpské mineralizace a běžných sulfidů.

Možnosti sběru: Dobré (nutné domluvit vstup do lomu)
Jakub Mysliveček ©