minj
Lokality


Královehradecký kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii lokality nebo na název lokality.

cernydul
   Zarostlé haldy po průzkumné těžbě uranu severně od Černého Dolu.

Možnosti sběru: Problematické (zarostlá halda)


doubravice
   Klasická lokalita křemenných hmot v činném lomu nedaleko Jičína.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)


rokytnice
   Staré zarostlé zbytky hald po těžbě stríbra a mědi s výskytem Ag a Cu sekundárů na Sachrově hřebeni.

Možnosti sběru: Dobré


medvedin
   Zarostlé zbytky hald po těžbě uranu s výskytem U sekundárů.

Možnosti sběru: Horší (nutný radiometr, území KRNAP)ponikla
   Zbytky hald po těžbě železa v malém remízku u Poniklé s výskytem vzácných fosfátů a goethitu.

Možnosti sběru: Dobré


studenec
   Činný lom s výskytem křemenných hmot, zajímavé Cu a V mineralizace, žilkami kalcitu, zeolity atd...

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)


vestrev
   Bývalý težební prostor za účelem získávání českého granátu. Dnes se rýžují pyropy, lato a další v potoce vedle rybníku.

Možnosti sběru: Dobré (záleží na stavu vodní hladiny)


vidochov
   Starý nečinný lom s výskytem křemenných hmot, především chalcedonů a achátů.

Možnosti sběru: Dobré


vrchlabi
   Paleontologická lokalita v zářezu silnice u Vrchlabí s výskytem flóry karbonského stáří.

Možnosti sběru: Dobré
Jakub Mysliveček ©