minj
Lokality


Ústecký kraj:


   Zde naleznete nabídku minerálů řazených podle jednotlivých lokalit a krátký komentář vedle fotografií lokalit přibližující lokalitu a místní minerály. U každé lokality jsou uvedeny možnosti sběru pro ujasnění vzácnosti vzorků. Do nabídky se dostanete kliknutím na fotografii lokality nebo na název lokality.

ametystovahalze
   Staré středověké pinkoviště po těžbě železných rud s výskytem křemenných hmor, především krystalovaného křemene a ametystu.

Možnosti sběru: Horší (lokalita pod dohledem Lesů ČR)


brna
   Nově objevená zeolitová lokalita s výskytem převážně harmotomu. V nabídce harmotomy, chlority, fakolity a kalcity.

Možnosti sběru: Dobré (prostorově omezená lokalita)


dobrna
   Výchozy vulkanických hornin - tefritů s krásnými ukázkami zeolitů. V nabídce natrolity a phillipsity.

Možnosti sběru: Problematické (zašlá lokalita)


dobrcice
   Zbytek stěny s vypálenými jíly a porcelanity v bývalé  porcelanitovně u Mostu. V nabídce hematity na škváře.

Možnosti sběru: Dobréjenikov
   Ložisko křemence těžené koncem minulého století s nadložními vrstvami křídových slínovců. V nabídce typické místní (radio)baryty, dále kalcity a pyrity.

Možnosti sběru: Problematické (zatápění lomu a houževnatost křemence)


jezuitskarokle
   Stará téměř zapomenutá paleontologická lokalita Jezuitská rokle u Kunratic s nálezy třetihorní flóry. V nabídce třetihorní flóra.

Možnosti sběru: Dobré (vzorky se však bez správné a okamžité konzervace na vzduchu rozpadají)


jilove
   Ložisko fluoritu pod Děčínským sněžníkem těžené v druhé polovině 20. století. V nabídce fluority.

Možnosti sběru: Problematické (štoly uzavřeny)


knottl
   Historický rudní revír v Krupce. Těžená především Sn a Mo mineralizace + živec. V nabídce křemeny, biotity, fluority, molybdenity, chakopyrity, kasiterity.

Možnosti sběru: Dobré


vrchoslav
   Významné fluoritové ložisko těžené v letech 1953 - 1969. Po ukončení těžby geologický průzkum. V nabídce fluority a  křemeny.

Možnosti sběru: Problematické (nebezpečná lokalita)


libochovany
   Nečinný čedičový lom s ukončenou težbou. Výrazné zastoupení pyroklastik. V nabídce kalcity.

Možnosti sběru: Dobré (ale probíhá rekultivace)


loucna
   Těleso třetihorních vulkanitů s výskytem kalsických pseudomorfóz směsi živců a slíd po krystalech leucitu. V nabídce pseudoleucity.

Možnosti sběru: Špatné (na loaklitě probíhá výstavba domů)


marianka
   Činný znělcový lom známý častým výskytem dutin zeolitů, převážně natrolitu a apofylitu. V nabídce natrolity, apofylity, kalcity.

Možnosti sběru: Dobré


moldava
   Naše největší ložisko fluoritu těžené v letech 1957 - 1994. Dodnes zásoby 1,5 milionu tun fluoritu. V nabídce fluority, bart a křemeny.

Možnosti sběru: Postačující (zbytky žíloviny ve výchozu)


folknare
   Výchozy augitického bazaltu ve starém lomu na Pustém vrchu s četnými dutinami zeolitů, především thomsonitu a philipsitu. V nabídce thomsonity.

Možnosti sběru: Dobré


rokle
   Výchozy pyroklastik a tefritů odkryté dávným sesuvem, na které jsou vázány dutiny se zeolity a kalcity. V nabídce analcimy a kalcity.

Možnosti sběru: Dobré (pouze mimo chráněné území)


rytina
   Výchozy pyroklastik a bazaltové brekcie s výskytem zeolitů (převážně fakolit, chabazit) a kalcitu. V nabídce fakolity a kalcity.

Možnosti sběru: Dobré


repcice
   Výchozy tefritů na drobném vrchu obnaženém několika lomy. V nabídce chabazity.

Možnosti sběru: Problematické (špatné vztahy s vlastníkem)


soutesky
   Činný lom s výskytem minerálů zeolitové skupiny. V nabídce kalcity a natrolity.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)


suletice
   Výchozy terciérních tufů s velmi častými krystaly čedičového amfibolu a augitu. V nabídce krystaly čedičového amfibolu na tufu.

Možnosti sběru: Vynikající


ruzne
     Vzorky z tohoto kraje, od kterých jsem neměl dostatek vzorků pro vytvoření samostatných nabídek, najdete také v albu různých lokalit ČR.

Další lokality z tohoto kraje v nabídce:

   Cínovec, Dolní Zálezly, Důl Bílina, Hradiště u Kadaně, Loučná pod Klínovcem, Lukov u Milešova, Mýtinka (skarnová), Roztoky u Děčína, Těchlovice u Děčína, Velké Březno
Jakub Mysliveček ©