minj
Lokality


Královehradecký kraj:


   Zde naleznete nabídku minerálů řazených podle jednotlivých lokalit a krátký komentář vedle fotografií lokalit přibližující lokalitu a místní minerály. U každé lokality jsou uvedeny možnosti sběru pro ujasnění vzácnosti vzorků. Do nabídky se dostanete kliknutím na fotografii lokality nebo na název lokality.

doubravice
   Melafýrový lom s výskytem křemenných hmot, zeolitů a Cu mineralizace. V nabídce kalcity, křemeny, ametysty, jaspisy a chryzokoly.

Možnosti sběru: Dobré


studenec
   Melafýrový lom s výskytem Cu a V mineralizace, zeolitů, křemenných hmot a kalcitů. V nabídce kalcity, baryty, analcimy, jaspisy a ametysty.

Možnosti sběru: Dobré


ruzne
     Vzorky z tohoto kraje, od kterých jsem neměl dostatek vzorků pro vytvoření samostatných nabídek, najdete také v albu různých lokalit ČR.

Další lokality z tohoto kraje v nabídce:

   Horní Rokytnice, Poniklá u Jilmnice
Jakub Mysliveček ©