minj
Lokality


Jihočeský kraj:


   Zde naleznete nabídku minerálů řazených podle jednotlivých lokalit a krátký komentář vedle fotografií lokalit přibližující lokalitu a místní minerály. U každé lokality jsou uvedeny možnosti sběru pro ujasnění vzácnosti vzorků. Do nabídky se dostanete kliknutím na fotografii lokality nebo na název lokality.
moravice
   Lokalita metamorfovaných minerálů vázaných na sekreční křemeny Kaplické jednotky, především kyanitu. V nabídce kyanity.

Možnosti sběru: Prozatím dobré (ale dosti vysbíráno)


ruzne
   Vzorky z tohoto kraje, od kterých jsem neměl dostatek vzorků pro vytvoření samostatných nabídek, najdete také v albu různých lokalit ČR.

Další lokality z tohoto kraje v nabídce:

   Bližná u Černé v Pošumaví, Bohouškovice, Černá v Pošumaví, Dolní Třebonín, Hořice na Šumavě, Lipno nad Vltavou, Písek - lom u Obrázku
Jakub Mysliveček ©