minj
Lokality


Ložiska (nejen) železných rud a fluorit-barytová ložiska
Krušných hor


Nejbližší termín 22.6. - 23.6. 2019 (přeběžný termín!)
!!!VŠECHNA MÍSTA ZAPLNĚNA!!!
(dostupnost pravidelně aktualizována)


   Krušné hory jsou evropsky velmi významnou oblastí jako celek a to díky odvěké těžbě nerostných surovin. Místní nerostné bohatství umožnilo významný kulturní a průmyslový rozvoj Evropy a v dnešních dnech se mluví o zanesení vybraných důlních objektů do světového kulturního dědictví UNESCO.
   Při našich exkurzích se blíže seznámíte s geologickými procesy, které vedly ke vzniku a dalšímu utváření Českého masivu. Vysvětlen bude princip deskové tektoniky, stratigrafické rozložení Českého masivu a regionální geologie oblasti Krušných hor s detailním zaměřením na Sasko-durynskou oblast, kde se budeme po dobu dvou dní pohybovat mezi městy Horní Blatná a Krupka.
   První část exkurze je zaměřena na ložiska železných rud (na většině lokalit i dalších rud), kdy se podíváme do Horní Blatné, na Horní Halži a Měděnec. Druhou část exkurze se budeme věnovat fluorit-barytovým ložiskům jako Kovářská, Hradiště, Blahuňov, Moldava a Vrchoslav. Každý den se navíc podíváme na jednu mineralogickou lokalitu nespadající do těchto kritérií ložisek. První den večer pak v prostorách ubytování na Božím Daru proběhne přednáškový večer na mnohá geologická témata v zájmové oblasti.
   Výklad je přizpůsoben tak, aby jej mohl pochopit i téměř úplný laik v oblasti geologických věd, avšak doporučujeme mít nějaké povědomí o geologii Českého masivu. Jakékoliv otázky či nejasnosti při přednáškách rádi zodpovíme a objasníme. Lokality jsou řazeny tak, aby vám maximální možnou měrou přiblížili tuto oblast a na většině z nich bude také možný povrchový sběr minerálů.
   Exkurze je vhodná pro osoby ve věku 10 - 65 let. Věnovat se vám budou 2 průvodci (oba vystudovaní geologové). Počet účastníků je omezen z důvodu maximální možné kapacity lokalit na celkem 12 - 18 osob. Cena dvoudenní exkurze je 800 Kč dospělý, 700 Kč dítě do 15 let (v ceně je započítán dvoudenní výklad, přespání na Božím Daru a papírový exkurzní průvodce). Doprava po lokalitách je individuální. Exkurze se bude poprvé konat v závěru června 2019.


Program exkurze:


krusnehory
Zjednodušená mapa geologické situace v Sasko-durynské oblasti Saxothuringika
(převzato z Chlupáč et al. 2002). Na mapě červěně vyznačena oblast, kde se budeme pohybovat.


   Exkurze začína ve městě Horní Blatná, kde navštívíme haldu Concordia po těžbe pyroluzitu, což je ruda manganu. V Horní Blatné se však těžila celá řada rud včetně hematitu (ruda Fe) a kasiteritu (ruda Sn). Bude-li nám exkurze časově dobře vycházet půjdeme se také podívat na dobývku Vlčí jámy. 


concordia
Halda Concordia u Horní Blatné.
pyroluzit
Vzorky pyroluzitu chvíli po nálezu.


   Poté se přesuneme o kus dál do oblasti Horní Halže, která patří do ložiskové podobalsti Měděnce. Místní okolí je poseto jak povrchovými, tak podpovrchovámi památkami těžbě železných rud. My si povíme o této těžbě, jak a na jak velkém území probíhala, jak se lišila od samotného Mědence a samozřejmě si povíme o slavných mineralogických lokalitách v blízkém okolí. Nakonec se zajdeme podívat na tzv. "Ametystovou Halži", kde se podíváme na samotné povrchové pinky a bude-li to možné, tak budeme povrchově sbírat křemenné hmoty.


halze
Pinka na lokalitě Ametystová Halže.
kremen
Drúza křemene z povrchového sběru na lokalitě Ametystová Halže.


   Třetí lokalitou bude samotný vrch Mědník u Měděnce. Na této lokalitě postupně vystoupáme na samotný vrchol tohoto významného kopce a při několika zastaveních si povíme o místní těžbě od středověku do 90. let. 20. století. Společně pak na vrcholu budeme obdivovat krásné výhledy do krajiny i podívanou na důl Měděnec o kteérm si samozřejmě povíme spoustu věcí nakonec sejdeme zpět na parkoviště, kde se rodělíme na dvě skupiny.


mednik
Vrch Mědník s charakteristickou kapličkou na vrcholu.
magnetit
Vzorek masivního magnetitu ze štoly Země Zaslíbená na Mědníku.


   První skupina půjde s místním průvodcem na prohlídku do štoly Země Zaslíbená, která přímo prochází Mědníkem a tak uvidí to o čem si předtím povíme. Vstup do štoly stojí 100 Kč a nejsou v ceně exkurze. Do štoly může maximálně 7 osob a účast je dobrovolná. Pokud by byl velký zájem o návštěvu štoly, tak budou určeny 2 skupiny po 7 lidech, které navštíví štolu. Další skupina která se buď nevejde do štoly nebo nebude chtít do podzemí jít vůbec, se se mnou přesune na blízkou lokalitu "Sfingy" u Měděnce, kde budeme obdivovat krásnou strukturu okaté ortoruly. Samozřejmě si povíme jak tato hornina i útvary vznikly a jistě nás potěší krásný výhled na Doupovské hory.


stola
Ve štole Země Zaslíbená...
sfingy
Skalní útvar "Sfingy" u Měděnce s výhledem na Doupovské hory.


   Opět společně se poté, pokud nám bude zbývat nějaký ten čas, přesuneme na fluoritové ložisko Kovářská. Na Kovářské si ukážeme prostor hald po místní těžbě, povíme si charakteristiky místního ložiska a bude-li možnost, tak budeme opět provádět sběr minerálů.

   Večer pak proběhne cyklus přednášekve společenské místnosti v našeho ubytování. Při těchto přednáškách si povíme celou řadu informací, na které nebude v terénu čas. Hlavní část přednášky bude zasvěcená regionální geologii Českého masivu s detailním zaměřením na Saxothuringikum a především jeho západní část. Věnovat se budeme také jednotlivým ložiskům, které navštívíme první i druhý den exkurze, kde si ukážeme například ložiskové mapy či historické fotografie z těžby. Samozřejmostí bude rozsáhlá prezentace fotografií ukázek místních minerálů. Přednášky začnou ve 19:30 a po jejich skončení (přibližně ve 21:00) bude volná zábava. Účast na přednáškách není povinná, takže pokud budete unavení, nebo se chcete projít po okolí Božího Daru, tak samozřejmě můžete. :)


hradiste
Halda po těžbě fluoritu v Hradišti u Kadaně v roce 2013.
hematit
Hematit z haldy v Hradišti u Kadaně nalezený v roce 2017.


   Druhý den ráno se vydáme do Hradiště u Kadaně. Jedná se o jedno z našich ložisek fluoritu a barytu. Kromě toho se na lokalitě vyskytovalo velké množství hematitu. My budeme provádět povrchový sběr na asi nejznámnější místní haldě. Na haldě je možné nalézt pěkné lebníky hematitu či masivní i drúzový fluorit.


blahunov
Halda po těžbě fluoritu u Blahuňova v roce 2018.
karneol
Moment nálezu karneolu na haldě u Blahuňova.


   Potom se přesuneme na lokalitu Blahuňov, kde se nachází naše nejmenší těžené ložisko fluoritu. V terénu si ukážeme jednotlivé zbytky po místní těžbě fluoritu a opět bude možný povrchový sběr minerálů. Z Blahuňova jsou známé například pěkné ukázky červeného karneolu ve fluoritu či křemeni, který se dá nechat vyleštit.


ahnikov
Lokalita Ahníkov v roce 2017.
chalcedon
Moment nálezu fialového chalcedonu v Ahníkově.


   Třetí lokalitou bude Ahníkovu Chomutova, což je lokalita lateritů. Povíme si co jsou to laterity a proč je tato lokalita významným mineralogickým nalezištěm. Bude-li možnost, tak i zde budeme provádět sběr minerálů. Vzhledem ke stavu lokality v posledních letech a problémům místního majitele pozemku se sběrateli však nejspíše místo jen navštívíme a sběr se konat nebude.


moldava
Pohled na vesnici Moldava v Krušných horách.
baryt
Vzorek barytu na krystalech křemene z Moldavy.


   Čtvrtá lokalita bude Moldavav Krušných horách, což je naopak naše největší těžené ložisko fluoritu. Během jednoho dne tedy uvidíme největší i nejmenší fluoritové ložisko v ČR. Lokalitujeme si důležité hornické objekty a poté budeme sbírat na povrchovém výchozu žíly Josef, kde se do dnešních dní dají nalézt drúzy fluoritu, křemene, barytu a také leštitelné ukázky barytu.


vrchoslav
Pohled na povrchové dobývky žilného systému František ve Vrchoslavi.
fluorit
Moment nálezu fluoritové drúzy na lokalitě Vrchoslav u Teplic v roce 2017.


   Zbude-li dost času a energie, tak se přesuneme na poslední lokalitu a to do Vrchoslavi u Teplic. Zde si ukážeme prostor bývalého dolu a portál štoly 5. květen. Případně se společně zajdeme ještě podívat na povrchové dobývky František, kde bude také možný sběr minerálů, především fluoritu a křemene.


Co sebou:

   Pevnou obuv (rozhodně né sandály, žabky či holínky), oblečení do přírody, v případě slunného počasí opalovací krém, v případě deštivého počasí deštník či pláštěnku. Důležitým pomocníkem bude kladívko (minimálně 500 gramů) a palička (ideálně kolem 2 kg). Dále noviny na balení vzorků, papírky na popisky (jelikož paměť je zrádná v jakémkoliv věku) a rukavice pro ochranu rukou před ostrými hranami hornin a minerálů. Dále doporučuji lupu, ochranné brýle proti odlétajícím střepům a dobrou svačinu + dostatek tekutin. :) Budeme se pohybovat poměrně "neobydlené" oblasti Krušných hor a zásobovací zastávky jsou možné pouze v Božím Daru, Kovářské a v Chomutově. Osobně doporučuji malý zápisník, který se vejde do kapsy a k němu tužku či propisku.

   Kdo půjde do štoly Země Zaslíbená na Mědníku bude potřebovat vlastní přilbu (speleologická / pracovní), světlo (čelovka která půjde připevnit na přilbu či jiná přenosná svítilna), holiny a věci, které se můžou zašpinit.

   Pokud má někdo zdravotní problémy, které by se v průběhu exkurze mohli projevit, pak mi dejte tuto informaci vědět v přihlášce emailem. Vaše účast je podmíněná předchozí konzultací a zvážením rizik.

   Budeme se pohybovat také v příkrém svahovém terénu a proto zvažte účast na exkurzi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.


Pravděpodobné mineralogické nálezy podle lokalit:

Horní Blatná: pyroluzit, křemen
Horní Halže: křemen (var. ametyst), limonit, vzácněji pyrit
Mědník: granát (var. andradit/almandin), magnetit, vzácněji malachit a chryzokol
štola Země Zaslíbená: magnetit (podaří-li se vyjednat delší prohlídku)
"Sfingy" u Měděnce: bez možnosti sběru
Kovářská: fluorit, baryt
Hradiště: hematit, fluorit, baryt, křemen, pyrit, siderit
Blahuňov: fluorit, baryt, křemen (obyčejný i ve var. karneol či ametyst)
Ahníkov: chalcedon, křemen (var. křišťál), chryzotil
Moldava: fluorit, baryt, křemen, vzácněji psilomelan
Vrchoslav: fluorit, křemen


UPOZORNĚNÍ:

   Při exkurzi musí každý dávat pozor nejen na své zdraví, ale také na zdraví ostatních účastníků. Nevhodné chování typu shazování balvanů mezi ostatní či nebezpečná manipulace s nářadím, která by mohla mít za následek úraz, mohou skončit okamžitým vyloučením účastníka z exkurze!


Souhrn základních faktů:

Přihlašky posílejte na email: mineralogickeexkurze@seznam.cz
Nejbližší termín konání exkurze: 22.6.-23.6. 2019 (bez náhradního termínu)     
!!!VŠECHNA MÍSTA ZAPLNĚNA!!!
Začátek exkurze: 22.6. 2019 v 8:30 v Horní Blatné (účastníci budou detailně informováni emailem)
Konec exkurze: přibližně v 18:30 na lokalitě Moldava či Vrchoslav
Počet účastníků: 12 - 18 osob
Cena exkurze: 800 Kč/dospělý, 700 Kč/dítě (do 15 let)


Info na závěr:

   Bylo by ideální kdyby účastník měl možnost dopravy vlastním vozem. Jsem schopen zajistit místo pro max. 3 účastníky v mém voze s vyzvednutím v Ústí nad Labem / Ostrově a vyložením na nádraží v Krupce / Ústí nad Labem. Náklady za ujeté kilometry se rozdělí mezi posádku vozu a nejsou v ceně exkurze. Pokud by jste chtěli místo v autě sdělte mi to prosím v přihlašovacím emailu.
   Pokud máte vlastní vůz a budete ochodni případně nějakého účastníka přibrat, sdělte mi prosím tuto skutečnost v přihlašovacím emailu včetně místa odkud pojedete.
   V případě, že jste již tuto exkurzi absolvovali a budete si jí chtít zopakovat, prosím počítejte s tím, že budete automaticky zapsáni na konec pořadového listu a v případě vysokého zájmu o exkurzi dostanou příležitost zájemci kteří se exkurze ještě nezúčastnili.

Všichni zájemci jsou vítáni! :)ucastnici
Účastnici SGA exkurze v roce 2017. Tato exkurze měla téměř stejný harmonogram a můžete se o ní dočíst na stránkách zde.
Jakub Mysliveček ©