minj
Lokality


Ložiska (nejen) železných rud a fluorit-barytová ložiska
Krušných hor


Nejbližší termín 19.6. - 21.6. 2020 (přeběžný termín!)
!!!STÁLE VOLNÁ MÍSTA!!!
(dostupnost pravidelně aktualizována)


   Krušné hory jsou evropsky velmi významnou oblastí jako celek a to díky odvěké těžbě nerostných surovin. Místní nerostné bohatství umožnilo významný kulturní a průmyslový rozvoj Evropy a některé vybrané hornické krajiny byly v roce 2019 zařazeny do světového kulturního dědictví UNESCO.
   Při našich exkurzích se blíže seznámíte s geologickými procesy, které vedly ke vzniku a dalšímu utváření českého masivu. Vysvětlen bude princip deskové tektoniky, stratigrafické rozložení českého masivu a regionální geologie oblasti Krušných hor s detailním zaměřením na Sasko-durynskou oblast, kde se budeme po dobu dvou dní pohybovat mezi městy Horní Blatná a Cínovec.
   První část exkurze je zaměřena na ložiska železných rud (na většině lokalit i dalších rud), kdy se podíváme do Horní Blatné, Měděnec a Horní Halži. Druhou část exkurze se budeme věnovat fluorit-barytovým ložiskům jako Kovářská, Hradiště, Blahuňov a Moldava. Každý den se navíc podíváme na jednu mineralogickou lokalitu nespadající do těchto kritérií ložisek. První večer (již pátek před exkurzí), v prostorách ubytování na Božím Daru, proběhne přednáškový večer na mnohá geologická témata v zájmové oblasti.
   Výklad je přizpůsoben tak, aby jej mohl pochopit i téměř úplný laik v oblasti geologických věd, avšak doporučujeme mít nějaké povědomí o geologii českého masivu. Jakékoliv otázky či nejasnosti při přednáškách rádi zodpovíme a objasníme. Lokality jsou řazeny tak, aby vám maximální možnou měrou přiblížili tuto oblast a na většině z nich bude také možný vlastní povrchový sběr minerálů.
   Exkurze je vhodná pro osoby ve věku 10 - 65 let. Věnovat se vám budou 2 průvodci (oba vystudovaní geologové). Počet účastníků je omezen z důvodu maximální možné kapacity lokalit na celkem 12 - 18 osob. Cena dvoudenní exkurze je 1000 Kč dospělý, 900 Kč dítě do 15 let (v ceně je započítán dvoudenní výklad, 2x přespání na Božím Daru a papírový exkurzní průvodce). Doprava po lokalitách je individuální.


Program exkurze:


krusnehory
Zjednodušená mapa geologické situace v Sasko-durynské oblasti Saxothuringika
(převzato z Chlupáč et al. 2002). Na mapě červěně vyznačena oblast, kde se budeme pohybovat.


    Exkurze oficiálně začíná v pátek večer kdy proběhne cyklus přednášek ve společenské místnosti našeho ubytování na Božím Daru. Při těchto přednáškách si povíme celou řadu informací, na které nebude v terénu čas. Hlavní část přednášky bude zasvěcená základům deskové tektoniky a regionální geologii českého masivu s detailním zaměřením na Saxothuringikum a především jeho krušnohorskou část. Věnovat se budeme také jednotlivým ložiskům, které navštívíme první den exkurze. Ukážeme si například ložiskové mapy či historické fotografie z dob těžby. Samozřejmostí bude prezentace fotografií ukázek místních minerálů. Přednášky začnou v 19:00 a po jejich skončení (přibližně ve 21:00) bude volná zábava. Účast na přednáškách není povinná, takže pokud budete unaveni nebo nebudete mít možnost se dostavit už v pátek, tak se nic neděje, nicméně přijdete o celou řadu zajímavých informací.


   Field-trip začíná ve městě Horní Blatná, kde navštívíme haldu Concordia, která je pozůstatkem po těžbe pyroluzitu (ruda Mn). V Horní Blatné se však těžila celá řada rud včetně hematitu (ruda Fe) a kasiteritu (ruda Sn). Bude-li nám exkurze časově dobře vycházet půjdeme se také podívat na dobývku Vlčí jámy (součást UNESCO). 


concordia
Halda Concordia u Horní Blatné.
pyroluzit
Vzorky pyroluzitu chvíli po nálezu.


  Druhou lokalitou bude samotný vrch Mědník u Měděnce (součást UNESCO). Na této lokalitě postupně vystoupáme na samotný vrchol tohoto významného kopce a při několika zastaveních si povíme o místní těžbě od středověku do 90. let. 20. století. Společně pak na vrcholu budeme obdivovat krásné výhledy do krajiny i podívanou na důl Měděnec, o kterém si samozřejmě povíme spoustu věcí. Nakonec sejdeme zpět na parkoviště. Následuje přesun na blízkou lokalitu "Sfingy" u Měděnce, kde budeme obdivovat krásnou strukturu okaté ortoruly. Samozřejmě si povíme, jak tato hornina i útvary vznikly a jistě nás potěší krásný výhled na Doupovské hory.


mednik
Vrch Mědník s charakteristickou kapličkou na vrcholu.
sfingy
Skalní útvar "Sfingy" u Měděnce s výhledem na Doupovské hory.


   Poté se přesuneme o kus dál do oblasti Horní Halže, která patří do ložiskové podoblasti Měděnce. Místní okolí je poseto jak povrchovými, tak podpovrchovámi památkami po těžbě železných rud. My si povíme o této těžbě, tedy na jak velkém území probíhala, jak se lišila od samotného Mědence a samozřejmě si povíme o slavných mineralogických lokalitách v blízkém okolí. Nakonec se zajdeme podívat na tzv. "Ametystovou Halži", kde se podíváme na samotné povrchové pinky a bude-li to možné, tak budeme povrchově sbírat křemenné hmoty.


halze
Pinka na lokalitě Ametystová Halže.
kremen
Drúza křemene z povrchového sběru na lokalitě Ametystová Halže.


   Pokud nám bude zbývat ještě nějaký čas, tak se přesuneme na fluoritové ložisko Kovářská. Na Kovářské si ukážeme prostor hald po místní těžbě, povíme si charakteristiky místního ložiska a bude-li možnost, tak budeme opět provádět sběr minerálů.


hradiste
Halda po těžbě fluoritu v Hradišti u Kadaně v roce 2013.
hematit
Hematit z haldy v Hradišti u Kadaně nalezený v roce 2017.


   Večer poté opět ve společenské místnosti na Božím Daru proběhne pokračování přednášek, kdy si povíme především o fluoritových ložiscích, které navštívíme následující den. Po přednášce bude volná zábava. Pro zájemce také proběhne malá "mineralogická burza", kdy si mezi sebou můžete povyměňovat vzorky, které si přivezete. Bude-li čas a chuť, tak může proběhnout přednáška tematicky zaměřená na zeolity či vltavíny.

   Druhý den ráno se vydáme do Hradiště u Kadaně. Jedná se o jedno z našich ložisek fluoritu a barytu. Kromě toho se na lokalitě vyskytovalo velké množství hematitu. My budeme provádět povrchový sběr na asi nejznámnější místní haldě. Na haldě je možné nalézt lebníky hematitu či masivní i drúzový fluorit.


blahunov
Halda po těžbě fluoritu u Blahuňova v roce 2018.
karneol
Moment nálezu karneolu na haldě u Blahuňova.


   Potom se přesuneme na lokalitu Blahuňov, kde se nachází naše nejmenší těžené ložisko fluoritu. V terénu si ukážeme jednotlivé zbytky po místní těžbě fluoritu a opět bude možný povrchový sběr minerálů. Z Blahuňova jsou známé například pěkné ukázky červeného karneolu ve fluoritu či křemeni, který se dá nechat vyleštit.


ahnikov
Lokalita Ahníkov v roce 2017.
chalcedon
Moment nálezu fialového chalcedonu v Ahníkově.


   Třetí lokalitou bude Ahníkov u Chomutova. Povíme si co jsou to laterity a proč je tato lokalita významným mineralogickým nalezištěm. Bude-li možnost, tak i zde budeme provádět sběr minerálů. Vzhledem ke stavu lokality v posledních letech a problémům místního majitele pozemku se sběrateli však nejspíše místo jen navštívíme a sběr se konat nebude.


moldava
Pohled na vesnici Moldava v Krušných horách.
baryt
Vzorek barytu na krystalech křemene z Moldavy.


   Čtvrtá lokalita bude Moldava v Krušných horách, což bylo naše největší těžené ložisko fluoritu. Během jednoho dne tedy uvidíme největší i nejmenší fluoritové ložisko v ČR. Lokalitujeme si důležité hornické objekty a poté budeme sbírat na povrchovém výchozu žíly Josef, kde se do dnešních dní dají nalézt drúzy fluoritu, křemene, barytu a také leštitelné ukázky barytu.


cinovec
Pamětní kámen připomínající slavnou hornickou minulost na ložisku Cínovec.
kremen
Vzorek křemene nalezený na Cínovci při exkurzi v roce 2019.


   Zbude-li dost času a energie, tak se přesuneme na poslední lokalitu a to na Cínovec. Zde si ukážeme prostor bývalého dolu Cínovec I. a povíme si o místní těžbě kasiteritu, wolframitu a i možné budoucí těžbě lithia. Pokud to bude možné pokusíme se o sbě minerálů na zbytku hald, kde se dají najít například krystaly křemene a další minerály.


Co sebou:

   Pevnou obuv (rozhodně né sandály, žabky či holínky), oblečení do přírody, v případě slunného počasí opalovací krém, v případě deštivého počasí deštník či pláštěnku. Důležitým pomocníkem bude kladívko (minimálně 500 gramů) a palička (ideálně kolem 2 kg). Dále noviny na balení vzorků, papírky na popisky (jelikož paměť je zrádná v jakémkoliv věku) a rukavice pro ochranu rukou před ostrými hranami hornin a minerálů. Dále doporučuji lupu, ochranné brýle proti odlétajícím střepům a dobrou svačinu + dostatek tekutin. :) Budeme se pohybovat poměrně "neobydlené" oblasti Krušných hor a zásobovací zastávky jsou možné pouze na Božím Daru, Kovářské a v Chomutově. Osobně doporučuji malý zápisník, který se vejde do kapsy a k němu tužku či propisku.

   Pokud má někdo zdravotní problémy, které by se v průběhu exkurze mohli projevit, pak mi dejte tuto informaci vědět v přihlášce emailem. Vaše účast je podmíněná předchozí konzultací a zvážením rizik.

   Budeme se pohybovat také v příkrém svahovém terénu a proto zvažte účast na exkurzi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.


Pravděpodobné mineralogické nálezy podle lokalit:

Horní Blatná: pyroluzit, křemen
Horní Halže: křemen (var. ametyst), limonit, vzácněji pyrit
Mědník: granát (var. andradit/almandin), magnetit, vzácněji malachit a chryzokol
"Sfingy" u Měděnce: bez možnosti sběru
Kovářská: fluorit, baryt
Hradiště: hematit, fluorit, baryt, křemen, pyrit, siderit
Blahuňov: fluorit, baryt, křemen (obyčejný i ve var. karneol či ametyst)
Ahníkov: chalcedon, křemen (var. křišťál), chryzotil
Moldava: fluorit, baryt, křemen, vzácněji psilomelan
Cínovec: křemen, fluorit, wolframit, cinvaldit, vzácněji scheelit


UPOZORNĚNÍ:

   Při exkurzi musí každý dávat pozor nejen na své zdraví, ale také na zdraví ostatních účastníků. Nevhodné chování typu shazování balvanů mezi ostatní či nebezpečná manipulace s nářadím, která by mohla mít za následek úraz, mohou skončit okamžitým vyloučením účastníka z exkurze!


Souhrn základních faktů:

Přihlašky posílejte na email: mineralogickeexkurze@seznam.cz
Nejbližší termín konání exkurze: 19.6.-21.6. 2020 (bez náhradního termínu)     
!!!STÁLE VOLNÁ MÍSTA!!!
Začátek exkurze: úvodní přednášky 19.6. 2020 v 18:00 na Božím Daru (účastníci budou detailně informováni)
Konec exkurze: přibližně v 18:30 na lokalitě Cínovec
Počet účastníků: 12 - 18 osob
Cena exkurze: 1000 Kč/dospělý, 900 Kč/dítě (do 15 let)


Info na závěr:

   Bylo by ideální kdyby účastník měl možnost dopravy vlastním vozem. Jsem schopen zajistit místo pro max. 3 účastníky v mém voze s vyzvednutím v Ústí nad Labem / Ostrově a vyložením na nádraží v Krupce / Ústí nad Labem. Náklady za ujeté kilometry se rozdělí mezi posádku vozu a nejsou v ceně exkurze. Pokud by jste chtěli místo v autě sdělte mi to prosím v přihlašovacím emailu.
   Pokud máte vlastní vůz a budete ochodni případně nějakého účastníka přibrat, sdělte mi prosím tuto skutečnost v přihlašovacím emailu včetně místa odkud pojedete.
   V případě, že jste již tuto exkurzi absolvovali a budete si jí chtít zopakovat, prosím počítejte s tím, že budete automaticky zapsáni na konec pořadového listu a v případě vysokého zájmu o exkurzi dostanou příležitost zájemci kteří se exkurze ještě nezúčastnili.

Všichni zájemci jsou vítáni! :)ucastnici
Účastnici 1. ročníku exkurze v roce 2019. Focení před štolou Země Zaslíbená na Mědníku.
(reportáž z této exkurze)
Jakub Mysliveček ©